Výzkum trhu

Aktuální výsledky z gfk-webgauge: On-line aukční domy se vydaly cestou úspěchu

Stále více uživatelů internetu v Evropě používá on-line aukční služby, aby něco získali, nebo prodali. Zvláště v Německu se dynamicky rozvíjí tato forma honby za výhodnými nákupy, kuriozitami a drahocennými věcmi.

Jestliže ještě v zimním pololetí 2000/2001 se každý desátý e-spotřebitel zúčastnil on-line aukcí, vzrostl tento počet v létě 2001 na 13 % a v zimním pololetí 2001/2002 na 16 %. Účast na tomto druhu aukcí patří k nejintenzivněji se rozvíjejícím oblastem e-komerce.

Ve srovnání s jednotlivými evropskými zeměmi se ukazuje, že Němci využívají on-line aukce nejvíce ze všech: 27 % e-spotřebitelů, tzn. těch, kteří v posledních šesti měsících minimálně jednou něco nakupovali po internetu, získali také nějaké produkty přes některého z provozovatelů aukcí. V jiných zemích on-line aukce takovou roli ještě nehrají. Podíl e-konzumentů, účastnících se on-line aukcí, nepřekonal např. ve Velké Británii 8 %, nicméně i v jiných evropských zemích je zaznamenán nárůst.

On-line aukce jsou v Německu využívány ze 69 % muži a z 83 % osobami středního věku (20-49 let). Za povšimnutí stojí dále ta skutečnost, jaké nároky vznášejí uživatelé on-line aukcí na e-komerci. Nadprůměrně vysoko hodnotí to, že mohou nakupovat pohodlně a jednoduše a že výběr produktů je velký. Otázkami bezpečnosti se tato skupina naproti tomu nezabývá více než činí průměrný e-spotřebitel.

gfk-webgauge
Informační systém poskytující základní kvantitativní data o růstu užívání internetu a e-komerci v hlavních evropských zemích. Výzkumy jsou současně prováděny v Belgii, Německu, Francii, Nizozemí a Španělsku. Reprezentativní vzorek, jedná se o náhodný výběr, zahrnuje minimálně 1 000 uživatelů Internetu v každé zemi. Třetí vlna výzkumu se konala během měsíců únor – březen 2001 a druhá vlna od září do října 2001.

e-spotřebitelé
Lidé, kteří 6 měsíců před zahájením výzkumu nakoupili přes internet nejméně 1 druh zboží nebo využili zdanitelné služby pro soukromé účely.

Graf:
Využití on-line aukcí

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!