Komunikace

Asociace komunikačních agentur mění svou strukturu

Asociace se téměř po čtvrtstoletí své existence rozhodla změnit svoji strukturu a způsob práce tak, aby se stala agilní organizací, reagující pružně na nové výzvy a akcentující aktuální, stále se měnící priority v reklamním segmentu i potřeby svých členů.

Komplexní změny budou představeny a prezentovány ve své finální podobě v rámci mimořádné valné hromady asociace, plánované na leden. Z pověření prezídia se této klíčové činnosti věnuje speciálně vytvořená pracovní skupina. Je to již šestá pracovní skupina vytvořená v rámci AKA, což odpovídá trendu posledního roku, kdy se těžiště práce přesouvá právě do pracovních skupin a sekcí. A že je nový koncept životaschopný, podnětný a přináší výsledky, dokázaly i poslední výstupy AKA. Například v podobě projektů jako jsou Férový tendr, Metodika pro zadávání veřejných zakázek, Kampaň pro nábor studentů.

Nová struktura AKA přináší také nové nároky na výkonné vedení asociace, proto stávající pozice výkonného ředitele bude zrušena. Nově by měl mít v gesci chod AKA výkonný manažer, což bude lépe odpovídat nové náplni práce očekávané od tohoto pracovního zařazení. Tato změna je i důvodem, proč došlo k dohodě mezi prezídiem AKA a stávajícím výkonným ředitelem Michalem Charvátem, že dojde k ukončení spolupráce poté, co bude vybrána vhodná osobnost na nově vytvořenou pozici výkonného manažera. V tuto chvíli probíhá výběr nejvhodnějšího kandidáta, do konce roku by AKA měla oznámit nové skutečnosti. V každém případě již nyní se sluší poděkovat Michalovi Charvátovi za práci, kterou svým know how a nasazením pro AKA odvedl. Jeho dlouholeté zkušenosti z komunikačního segmentu a profesionalita umožnily AKA projít elegantně procesem změn a transformací do nové éry asociace.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *