Branding

Audi mění svou korporátní identitu

„Audi je moderní značka, a nová pravidla korporátní identity je zcela přirozená reakce na probíhající změny v oblastech komunikace a médií,“ říká Eva Poulíčková, z marketingu divize Audi společnosti Porsche Česká republika.

„Jako značka nechceme být pouhým odesílatelem sdělení, nýbrž sdělením samotným. Sázíme na tvůrčí rozmanitost a zároveň svou pozornost obracíme k digitální a internetové komunikaci s důrazem na interakci, obsah a dialog, nové formáty i formy komunikace. Nová pravidla korporátní identity akcentující jednoduchost, nám navíc otvírají zcela nové možnosti. Díky nim máme větší svobodu v kreativním zpracování i větší flexibilitu.“

Zcela zásadní změnou prochází logo čtyř kruhů, které sebevědomě vystupuje do popředí v jednodušší, ryzí podobě a přebírá roli mocného grafického symbolu. Kruhy mají nyní místo trojrozměrného ztvárnění jednolitý vzhled, v černém nebo bílém provedení. Slogan „Audi Náskok díky technice“ bude nově umisťován odděleně od kruhů. Kromě toho byla zjednodušena barevná paleta značky Audi, která zahrnuje pět odstínů: bílá, černá Audi, hliníková stříbrná Audi, červená Audi a teplá stříbrná Audi.

audi_logo_1

„Osvobození kruhů je bezesporu největší změnou, která symbolizuje volnost a svobodu. Jednodušší a ryzejší grafické zpracování loga přispívá k jeho lepší uchopitelnosti. Kruhy nově sehrávají aktivní roli, nejsou jen pasivním nositelem sdělení. Stávají se součástí image značky Audi, která chce být ještě blíž ke klientům a vést s nimi bezprostřední, přirozený dialog,“ vysvětluje nové pojetí komunikace ve znamení „čtyř kruhů“ Eva Poulíčková. „Příkladem tohoto přístupu je nová kampaň na Audi A3 s odděleným sloganem a začleněním kruhů do titulku. Celý vizuál působí jako autentický záběr z reálného života, s nímž se může potenciální zákazník snadno ztotožnit. Zároveň chceme vyvolávat emoce sdílením fascinujících zážitků, a to na základě jednoduché a přímé komunikace, která je snadno pochopitelná – s přirozenými, nezinscenovanými a nedramatizovanými záběry, pevně ukotvenými ve skutečném životě. Divák díky tomu získá pocit, že se zobrazená situace odehrává právě zde a nyní.“

„Nové zásady komunikace značky Audi jsme již úspěšně vyzkoušeli v novém Audi Magazínu, který po změně designu obdržel prestižní ocenění Fénix za inovaci. Tento úspěch chápeme jako potvrzení správnosti celého konceptu a nyní přicházíme s dalšími kroky,“ dodává na závěr Eva Poulíčková.

Čtěte také