STEM/MARK

STEM/MARK je jednou z největších českých firem zabývajících se výzkumem médií, trhu a veřejného mínění.
STEM/MARK je členem mezinárodní asociace ESOMAR, AMERICKÉ MARKETINGOVÉ ASOCIACE a zakládajícím členem výběrového sdružení předních českých výzkumných agentur SIMAR.

Více informací na webových stránkách www.stemmark.cz

Výzkum trhu
Reklama
Média
Výzkum trhu
Marketing
Výzkum trhu

Lidé s nadprůměrným příjmem se vidí v nižší třídě, než ve skutečnosti jsou

Zajímavý psychologický fenomén vyplul na povrch ve výzkumu na cílové skupině lidí s nadprůměrnými příjmy, který agentura STEM/MARK uskutečnila na sklonku roku 2013. Jelikož se průměrná hrubá mzda v ČR v roce 2013 blížila ke 25 000 Kč, což odpovídá zhruba čistému příjmu kolem 20 000 Kč, všichni respondenti v našem výzkumu měli nadprůměrný příjem (nad 20 000 Kč čistého). Celý příspěvek →

Výzkum trhu
Výzkum trhu
Výzkum trhu
Výzkum trhu
Výzkum trhu
Výzkum trhu
Výzkum trhu

Nahradí sestry doktory?

Příspěvek výzkumné agentury STEM/MARK k volbě Sestry roku – výzkumné šetření na téma práce zdravotních sester a rozšiřování jejich kompetencí. Podporují Češi zdravotní sestry? Podle výsledků tohoto šetření s výrazným rozšířením Celý příspěvek →

Internet