Výzkum trhu

Změny v pražském systému veřejné dopravy se dotkly jen poloviny cestujících

K 1. září 2012 došlo v organizaci pražské hromadné dopravy k četným změnám. V informační kampani, která měla cestující na změny upozornit a připravit, jsou změny prezentovány jako optimalizace stávajícího systému. Změny mají ulehčit nejvíce vytíženým trasám a zpřehlednit celý systém dopravy v Praze. Výzkum společnosti STEM/MARK detailněji pohlíží na reakce cestujících na tyto změny.

Výzkum byl proveden v období 4.-6.září 2012 na vzorku 550 respondentů metodou online dotazování. Dotazník vyplnili pouze ti, kteří mají trvalé bydliště na území hlavního města Prahy a alespoň jednou týdně využívají pražskou hromadnou dopravu. Ve vzorku jsou poměrně zastoupeni obyvatelé všech deseti pražských městských částí.

Data z výzkumu potvrzují odhad pražského dopravního podniku, že navzdory svému rozsahu se změny nedotkly téměř poloviny cestujících. Ze zkušeností cestujících z prvního týdne nového cestování po Praze vyplývá, že 27% dotázaných nemá ke změnám žádné výtky. Ti, jejichž cestování po Praze bylo změnami ovlivněno, nejčastěji kritizují zvýšený počet nutných přestupů a úbytek spojů na své trase. Největší dopad měly změny na obyvatele částí Praha 4, 7, 8 a 10.

Pokud jde o hodnocení proběhlých změn, jsou názory respondentů nejčastěji neutrální. 40% dotázaných uznává, že nový systém přináší jak zhoršení, tak zlepšení. Naopak nespokojených se změnami je celkově 28%, mezi těmi, kteří byli změnami postiženi, však více než 50%. Častěji přicházejí s výtkami ti cestující, kteří dojíždějí do odlehlejších částí městských částí Praha 4 a Praha 10. Mezi nimi je míra nespokojenosti 36% resp. 31%. Respondentů, jimž reorganizace usnadnila cestování, je 9%. Ostatní nejsou zatím schopni následky změn posoudit.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!