Výzkum trhu

BCG přináší přehled 50 nejinovativnějších firem roku 2016

Společnosti Apple, Google, Tesla a Microsoft si udržely přední místa v každoročním přehledu nejinovativnějších firem, který vydává společnost The Boston Consulting Group.

Amazon si polepšil o čtyři příčky a uzavírá první pětici. Netflix a Facebook se poprvé umístily v první desítce a polepšily si o 15 a 19 míst.

Studie poukazuje na rostoucí potřebu firem vyvážit interní a externí inovace a překonat mentalitu NIH („not invented here“, nevynalezeno u nás).

Na letošním globálním žebříčku je zastoupeno 34 firem z USA, 10 z Evropy a 6 z Asie. Tento mix regionů představuje výrazný posun ve prospěch severoamerických společností, jejichž podíl mezi prvními padesáti činí 68 %. V roce 2013 to bylo 44 %.

Společnost BCG provedla průzkum mezi více než 1 500 manažery inovací z mnoha zemí a oborů již po jedenácté od roku 2004 s cílem zhodnotit stav inovací v podnikání. Ve zprávě nazvané Nejinovativnější firmy roku 2016: posun od mentality NIH zveřejňuje jména 50 firem, které globální manažeři inovací označili za nejinovativnější, a zkoumá rostoucí potřebu firem získávat inovace zvenčí.

„S ohledem na rychleji rostoucí trhy a skutečnost, že i v tradičních oborech začínají technologie představovat klíčovou konkurenční výhodu, může mít mentalita NIH fatální důsledky,“ říká Andrew Taylor, spoluautor zprávy a partner BCG. „Nejúspěšnější současní inovátoři jsou ti, kterým se daří nacházet strategickou rovnováhu mezi interními a externími inovacemi. Dokáží chytře a efektivně vyhledávat externí nápady a rychle je přenášet do svých firem.“

Výzkum odhaluje, že slabší firmy zaostávají za nejschopnějšími inovátory především ve vyhledávání externích inovací. Silní inovátoři uplatňují analytičtější přístup – 65 % z nich uvedlo, že nové myšlenky hledají v rámci svých sítí kontaktů a vytěžováním velkých dat (u slabých inovátorů to bylo jen 14 %). Schopní inovátoři jsou také flexibilnější v osvojování inovací. Například 66 % z nich uvedlo, že nové nápady často nebo velmi často vyhledává prostřednictvím partnerství (u slabých inovátorů to bylo jen 22 %).

Michael Ringel, partner BCG a spoluautor zprávy, říká: „Vidíme, že inovátoři častěji využívají vyspělé analytické nástroje k identifikaci klíčových technologií vhodných pro licencování a společností s potenciálem pro partnerství či akvizici. To jim dovoluje zkrátit vývojové cykly a předběhnout konkurenci.“

Společnosti, které aktivně vyhledávají externí inovace, používají k přenosu inovací dovnitř firmy řadu strukturních a kulturních technik. „Přední inovátoři bojují s mentalitou NIH kombinací strukturních a kulturních nástrojů,“ říká Hadi Zablit, partner BCG a spoluautor zprávy. „Tradiční prostředky jako joint venture doplňují o novější přístupy jako např. firemní rizikový kapitál a inkubátory a vznik otevřenější kultury podporují prostřednictvím incentiv a leadershipu.“

Data tento názor potvrzují. Například 62 % silných inovátorů využívá inkubátory (u slabých je to jen 13 %) a 80 % silných inovátorů uvádí, že jejich organizace je otevřená a nakloněná spolupráci (u slabých je to jen 22 %).

Studie také obsahuje podrobnější příklady z firem, kterým se podařilo výzvu externích inovací úspěšně zvládnout:

  • Jak společnost Under Armour, která se v žebříčku objevuje poprvé, pomocí mixu interních a externích inovací vygenerovala mezi lety 2011 a 2015 celkový výnos pro akcionáře ve výši 42,5 %.
  • Jak společnost Johnson & Johnson (na 29. místě v žebříčku) změnila svou strukturu, aby dokázala rozpoznat a odměňovat inovace bez ohledu na to, odkud pocházejí a také jak společnost Brooks Automation využila inovační analýzu a objevila tržní příležitost v sousedním segmentu, která nyní představuje 20 % tržeb firmy s potenciálem dalšího růstu.

Studii si můžete stáhnout na webových stránkách www.bcgperspectives.com.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *