Internet

Češi vnímají čistou hodnotu, kterou z  informací a zábavy na internetu získají, ve výši 29 tisíc k

V současné době jsme svědky obrovského rozvoje on-line médií. Zároveň roste i hodnota informací, které se zde lidé dozvídají. Potvrzuje to nová evropská studie společnosti The Boston Consulting Group (BCG) připravená ve spolupráci s Googlem. Studie se zaměřila na tzv. spotřebitelský přebytek z on-line a off-line médií, který je definovaný jako rozdíl hodnoty, kterou spotřebitel produktu přisuzuje a ceny, za kterou jej reálně kupuje. Ve studii s názvem Posun hodnot: Evropští spotřebitelé si osvojují online média (v originále: Follow the Surplus: European Consumers Embrace Online Media) je analyzována situace v devíti evropských zemích včetně České republiky.

Podle studie BCG získává průměrný evropský spotřebitel dohromady z on-line a off-line médií čistou hodnotu, neboli „spotřebitelský přebytek“, ve výši asi 2 100 eur (53 tisíc Kč) ročně. Spotřebitelský přebytek pouze z on-line médií se v těchto devíti zemích pohybuje v rozmezí od 792 eur (20 081 Kč) do 1 557 eur (39 477 Kč), přičemž průměr je 1 077 eur (27 307 Kč). On-line přebytek je významný ve všech zemích, které se účastnily průzkumu. V České republice představují nyní on-line média 63 procent spotřebitelského přebytku ze všech médií. Češi, stejně jako Poláci, Italové a Irové, jsou nadšení ze široké škály novinek a zábavy, ke které mají přístup. Češi a Poláci si zvlášť cení on-line médií i ze společenských a historických důvodů. Patří sem například důležitost, kterou přikládají svobodě projevu. Důležitá je pro ně i hodnota, kterou on-line média nabízejí spotřebitelům, kteří v těchto dvou zemích hledí na cenu.

„Vzhledem k množství mediálního obsahu dostupného v Evropě jsme očekávali velký spotřebitelský přebytek,“ uvedl Paul Zwillenberg, partner BCG a spoluautor zprávy. „Co je pozoruhodné, vzhledem k relativnímu mládí internetu, je to, že spotřebitelský přebytek u on-line médií překonal nebo se téměř vyrovnal spotřebitelskému přebytku u off-line médií v každé zemi, v níž průzkum proběhl. Konzumace médií v Evropě se přesouvá on-line a její ekonomická hodnota ji následuje. “

„Internet umožňuje spotřebitelům přístup k širšímu výběru obsahu ve vysoké kvalitě,“ komentuje Eva Martinicová, Policy Manager ze společnosti Google, která na studii spolupracovala. „Evropané již dnes získávají v on-line prostoru významnou hodnotu – od publicistiky, přes hry až po sociální komunikaci. Tato hodnota se bude dále zvyšovat, pokud se rozšíří vysokorychlostní přístup k internetu a bude k dispozici více obsahu.“

Evropští spotřebitelé v současné době získávají nejvyšší spotřebitelský přebytek z  on-line obsahu generovaného uživateli a sociálních sítí. Je to přibližně 30 procent z celkového přebytku u on-line médií. Kategorie tradičních médií ale nezůstávají pozadu.

Studie vychází z průzkumu sedmi tisíců spotřebitelů v devíti zemích Evropy včetně tisícovky spotřebitelů v České republice.

Země hodnocené ve studii BCG byly vybrány jako reprezentanti různého stupně ekonomického rozvoje a „on-line vyspělosti“ v Evropě a vykazují různé postoje vůči internetu. Silné ekonomiky zastupuje Francie, Německo, Itálie a Velká Británie, menší až středně velké státy pak Irsko, Nizozemsko a Švédsko a nové členy EU Česká republika a Polsko.

Základní zjištění z České republiky

Hodnota, na kterou čeští spotřebitelé oceňují informace načerpané z on-line médií, je o 29 132 Kč vyšší než částka, kterou za ně reálně platí. Spotřebitelský přebytek z on-line i off-line médií dohromady činí u českých spotřebitelů zhruba dvojnásobek, tj. 46 627 Kč ročně.

V České republice si 67 procent spotřebitelů myslí, že mají přístup ke kvalitnějšímu on-line obsahu než před třemi lety (tento podíl se v ostatních osmi zemích pohyboval v rozsahu od 65 do 78 procent), 55 procent očekává další zlepšování on-line médií (55 až 72 procent ve zbývajících osmi zemích). U 68 procent Čechů převládá pozitivní postoj k internetu nad obavami ze souvisejících rizik. Podobně pozitivní přístup sdílí výrazná většina spotřebitelů v téměř všech zemích (až 75 procent).

Faktory nárůstu používání on-line médií

Na základě výzkumu se BCG domnívá, že existuje několik klíčových faktorů pro nárůst používání on-line médií v celé Evropě. Jedním z nich je rostoucí počet mobilních zařízení mezi spotřebiteli. Evropští spotřebitelé, kteří používají tři a více zařízení získávají vyšší spotřebitelský přebytek u on-line médií (průměrně asi o 50 procent) než spotřebitelé s méně zařízeními.

Spotřebitelé v České republice se třemi a více zařízeními získávají spotřebitelský přebytek ve výši 33 189 Kč oproti 24 695 Kč u spotřebitelů s méně zařízeními. Před třemi lety Evropané vlastnili průměrně 1,4 zařízení, dnes je to 2,6 zařízení a během tří let se očekává, že to budou čtyři zařízení. Česká republika se drží na těchto průměrných hodnotách.

Dalším klíčovým faktorem je zvyšující se penetrace rychlého širokopásmového mobilního připojení, které usnadňuje dostupnost většího množství digitálního obsahu ve vysoké kvalitě, po němž je značná poptávka.

Spotřebitelský přebytek

BCG počítá spotřebitelský přebytek u sedmi základních kategorií médií: knihy, místní periodický tisk, mezinárodní periodický tisk, televizní programy a filmy, rozhlas a hudba, hry a uživateli generovaný obsah a sociální média.

Spotřebitelský přebytek je definovaný jako rozdíl hodnoty, kterou spotřebitel produktu přisuzuje a ceny, za kterou jej kupuje. Je to koncept často používaný ekonomy, kteří se zabývají sledováním chování spotřebitelů. Spotřebitelský přebytek nám říká, jakou přidanou hodnotu uživatelé věří, že získávají nákupem zboží za tržní cenu. Čím je přebytek vyšší, tím více vnímaná hodnota pro spotřebitele přesahuje kupní cenu.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *