On-line

Byla založena Platforma pro internetovou ekonomiku PIE

AT&T, Allegro Group, Facebook, Google, MasterCard a UPS zakládají Platformu pro internetovou ekonomiku (PIE). Ta se bude zabývat tématy z oblasti internetové ekonomiky, e-commerce a podnikání na internetu. Kromě vlastní činnosti má ambici vést dialog se státní správou o tom, jak rozvíjet internetovou ekonomiku v ČR.

Internet v poslední době plní nezastupitelnou roli v moderním hospodářství, tvorbě pracovních míst a zvyšování konkurenceschopnosti. Na českém HDP se podílí zhruba 3,6 %, což je více než například bankovnictví či zemědělství.

„Internet významným způsobem usnadňuje podnikání a komunikaci jak podnikatelů se zákazníkem a se státem, tak v segmentu B2B. Dynamické prostředí internetu je neustále ohrožováno zbytečnou regulací, která může zbrzdit inovace a omezit nabídku pro spotřebitele,“ říká Milan Damborský z Vysoké školy ekonomické, která je jedním z partnerů PIE a dodává, „proto vítám PIE jako platformu pro dialog i o těchto problémech, k nimž má ekonomická věda co říci.“

Členové platformy chtějí distribuovat své know-how a přispět k rozvoji českého podnikatelského prostředí, inovací a vzdělanosti. Ve spolupráci se statní správou plánují pracovat na rozumné a efektivní formě regulace, která bude chránit spotřebitele a nepovede k potlačení obchodu. Mezi zakládající členy platformy patří AT&T, Allegro Group, Facebook, Google, MasterCard a UPS. PIE hodlá řady svých členů rozšiřovat i do budoucna.

Její činnost bude oficiálně zahájena na konferenci Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem „Digitální výzvy“, která proběhne 6.12. od 9:00 v hotelu Ambassador Zlatá Husa.

Platforma bude komunikovat skrze svoje webové stránky, Facebook, Twitter a Google +.

Čtěte také