Marketing

Náš grunt a Le Premier představili své marketingové koncepty na Retail Summitu 2014

Ve dnech 4. až 5. 2. 2014 se uskutečnil v kongresovém centru Clarion Congres Hotel v Praze v pořadí již 20. kongres Retail Summit 2014. Jeho podtitulem bylo „Jak uspět v nejistých časech na obchodním trhu“. Kongresu se zúčastnilo 936 přihlášených a do programu se aktivně zapojilo 96 řečníků a další stovky diskutujících v panelech. Uvedená čísla dokládají, že šlo o jeden z největších kongresů v ČR s obchodní a marketingovou tématikou. Program běžel paralelně v 5 sekcích po oba dny a tak zvládnout všechna vystoupení prostě nešlo. Organizátoři však připravili nadstandardně kvalitní konferenční materiály a tak se člověk mohl předem připravit a jít si poslechnout to, co jej zajímalo…Jaké tedy se objevily nové obchodní a marketingové koncepty?

Především již při samotném zahájení pan ministr Mládek sdělil, že bude nejenom ministrem průmyslu ale zejména obchodu a marketingu, protože ministr by měl podporovat ve formátu ekonomické diplomacie marketingově obchod v zahraničí ale i v tuzemsku a ukázal na příkladu výstavby hal pro Amazon, jaký to má dopad na nová pracovní místa a obrat. Ch. Verschueren , generální ředitel EuroCommerce představil dva zásadní dokumenty, kterými se bude řídit program Strategie EU-28 v oblasti obchodu v letech 2014 až 2020. Bylo skvělé, že dokumenty s názvem „Nakupováním k růstu“ a „Obchod je motorem růstu“ dostali v českém překladu účastníci kongresu díky aktivitě Svazu obchodu a cestovního ruchu v ČR. Myšlenky zpracované do konceptu důrazně ukazují, jak nakupování se stává motorem ekonomiky a jak vytváří pracovní místa v ČR. Zpracování materiálů i ve formátu Instagramů je cool a názorné.

Největší pozornost na kongresu vzbudila vystoupení vietnamských odborníků v češtině!!!, kteří představili své koncepty marketingu a obchodu. Např. pan Nam Nguyen představil dlouhodobý obchodní koncept, který startoval kolem roku 1989 prodejem elektroniky v tržnicích, pokračoval budováním vlastních tržišť s prodejem novinek a nedostatkového zboží v ČR (od elektroniky přes cigarety, plagiáty až k oděvům), dále pokračoval vytvářením sítě kamenných obchodů a na ně navazující vietnamské továrny na výrobu nedostatkového zboží a konče vlastními pěstírnami zeleniny na polích a ve sklenících (dokonce jak s humorem dodal i trávy, měl prý na mysli trávu jako koberců pro pokládání na zahrádkách kolem nových domků satelitních městeček).

Sami vietnamští obchodníci ve svém konceptu přiznali, jak podrobně studují slevy a akce řetězců a trpělivě jako mravenci pak promované zboží u nich nakupují a tím zásobují své večerky, což jim vytváří velký prostor pro docílené vysoké marže. Jejich informace o tom, že používají koncept nízkonákladového marketingu a nízkonákladovou marketingovou emoční buzz komunikaci a posílají své lidi tyto moderní koncepty marketingu cíleně studovat na VŠEM, kde tyto koncepty vytvořili, byla pro přítomné překvapující. Tyto vietnamské koncepty natolik zaujaly masmédia, že ČT 24 dne 5.2. v hlavních zprávách provedla rozbor těchto konceptů a ukázala na jejich výhody a promyšlenost i provázanost s pěstováním produktů….Podrobně o tom psaly i Hospodářské noviny aj. Vietnamská komunita tak např. začala pěstovat zeleninu a sezonní ovoce ve velkém v Polabí, v českém středohoří a Maloskalsku aj.

Retail summit 2014

Dalším zajímavým konceptem byl „ Náš grunt“ , který představil A.Kotěra. Jde o řetězec prodejen prodávající výrobky farmářů s jasným doložením původu produktů a jejich 27 prodejen a obrat 90 mil ročně ukazuje zájem o tento formát prodejen typu Koloniál. Kvalita a původ ve spojení s čerstvostí dávají tomuto konceptu velkou dynamiku a řetězec nepotřebuje marketingově produkty promovat neboť výrobek sám svým tzv. výrobkovým médiem (senzorickými vlastnostmi, např. chutí, vůní – scent marketing, překvapením – stunt marketing aj.) se sám emočně propaguje a stačí jen produkt zdarma zákazníkům nabídnout a dát ochutnat…a advice marketing ve formátu virálu nebo šeptandy WOM informace šíří lavinovitě podle pravidla 1 evangelista /11 doporučení ke koupi…

Velmi zajímavý koncept představil i J. Lohniský, který vytvořil značku Le Premier tak, že nejprve začal hodnotit, jak se oblékají muži na české scéně, pak začal doporučovat trendy v oblékání a nakonec sám vytvořil síť prodejen a manufaktur, které šijí košile, oblečení, obleky na míru, doplňky a tak člověka doslova obléknou od hlavy až po boty, které na míru nechává brand vyrábět či dováží. A aby koncept byl úplný, tak každý výrobek je i navoněn (využití scent marketing), aby výrobek dostal i neopakovatelnou jedinečnost a samozřejmostí je dodávka i těchto vůní. Prostě koncept je o nalezení modrého oceánu a jeho strategického, obchodního i marketingového využití.

Překvapením byla prezentace M. Dolejše, který ukázal, jak O2 pracuje se zákaznickými daty uvedenými při přihlašování telefonů a schopností vysledovat geolokací, tedy pohybem telefonu zákazníka po sítích a terénu jeho zájmy, jeho nákupní aktivity, jeho info aktivity na internetu, v mediích, používání appek (chytrých mobilních aplikací) aj., k tomu, aby dokázali segmentovat lidi jako potenciální zákazníky třeba pro návštěvy ZOO, prodeje hraček aj. Na základě této segmentace pak nabízejí cílený MMS a SMS marketing ve spojení s celuární sítí, geolokací a wifi nebo blue toth.

Překvapením na kongresu bylo, že největší řetězce dostaly zákaz prezentovat na tomto fóru své výstupy, zkušenosti a trendy od zahraničních majitelů z konkurenčních důvodů. Stejně tak bylo překvapením, že když se některý prodejce prezentoval „neskromně“ bombastickými aktivitami a „vytahoval se, že…“ , pak se v plénu se vždy našel člověk, který na konkrétním příkladu ukázal, že prodejny řetězce bylo třeba zavřít z hygienických důvodů kvůli myškám nebo, že marketingová vychvalovaná kampaň skončila fiaskem, protože došly firmě body nebo figurky atd. Prostě plénum ocenilo skromnost a myšlenkovou bohatost trendů a konceptů.

Nelze, opravdu nelze, do jednoho textu shrnout výsledky 96 vystoupení a více jak 300 diskusních příspěvků. Konferenční materiály jsou proto studnicí poznání (http://www.retail21.cz/) a stojí za to si je opatřit a ne pročíst ale prostudovat, protože shrnují praktické zkušenosti a trendy v obchodních i marketingových aktivitách prověřené praxí.

Příjemné kvalitní prostředí kongresového centra bylo během jednání od rána do noci doslova provoněno vůněmi produktů, protože výrobci využili možnosti předvést v režimu samplingu, ochutnávek a street marketingu své produkty a doslova kulinářské ňamky. Tím kongres od dimenze informačního zážitkového režimu a odborného poznání získal i rozměr kulinářský, kdy některé dobroty kontextově a eventově zarámovaly akci a tak účastníci nešetřili superlativy v hodnocení akce. Prostě a jednoduše organizátorům i sponzorům se 20. ročník Retail Summitu podařil skvěle zorganizovat a realizovat, což vedlo i k tomu, že všechny televize i rádia o něm a prezentovaných trendech vysílaly informace v hlavních zprávách dne.

Čtěte také