Výzkum trhu

Event marketing má ve firmách pevné místo

Vyplývá to ze studie Event Marketing Monitor 2015, která je ojedinělou studií na českém trhu, vzniklé na základě spolupráce výzkumné agentury IPSOS a Event&Promotion.

Studie již druhý rok mapuje event marketing ve firmách, postoje k eventům a jejich způsob využívání ve firmách. Pod pojmem event marketing si firmy představují akce jak pro spotřebitele, dodavatele tak i zaměstnance. Využívá ho zhruba 7 firem z 10 oslovených a třetina z těch, které ho nevyužívají, to do budoucna plánují. Také investice do event marketingu plánují firmy mírně navyšovat. Cílem eventu je nejčastěji krátkodobé zvýšení prodeje, posílení image a vztahů se zákazníky.

„Ukázalo se, že čeští marketéři se o eventech rozhodují spíše pocitově, méně jich vychází z dat o chování zákazníků“ uvádí Michal Straka, Product & Business Development Director, IPSOS. Také zpětnou vazbu od účastníků sledují firmy málokdy systematicky a dají spíše na osobní neformální rozhovory

Budoucnost event marketingu vidí firmy v zážitkových akcích, které jsou i v současnosti nejvyužívanější, živých PR aktivitách a školeních. „Potenciál mají určitě hybridní eventy, firmy ale zatím neví jak na ně, protože je moc neznají“, doplňuje Michal Straka. Studie může mimo jiné sloužit jako inspirace pro konání eventů a jako zdroj pozitivních i negativních zkušeností, z nichž se lze poučit.

V rámci studie je dotázáno vždy více než 300 větších firem, doposud byly realizovány 2 vlny. Na podzim 2016 je plánována další vlna.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!