Výzkum trhu

Trh nealkoholických nápojů se stabilizuje. Zákazníky zajímá cena, současně chtějí kvalitu

Poptávka po nealkoholických nápojích v České republice několik posledních let klesala. Podle Indexu čekávání firem, pravidelného výzkumu ČSOB, za to může snaha lidí šetřit, obliba obyčejné vody a rostoucí zájem o kvalitu stravování.

V poslední době je u některých typů nápojů patrná určitá míra stabilizace. Doposud se zvyšovala poptávka po sirupech a energetických drincích. Velký potenciál do budoucna lze spatřovat ve specialitách a nápojích podporujících zdravý životní styl.

Spotřeba nealko nápojů

„Spotřeba nealkoholických nápojů konstantně klesá již od roku 2009. Většina výrobců i prodejců však v současnosti pozoruje světlo na konci tunelu. Výraznější propad z posledních let se zastavil a odvětví nyní stagnuje,“ upřesňuje Petr Manda, výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB, a pokračuje: „Obliba jednotlivých druhů nealkoholických nápojů se nicméně liší podle věku zákazníků, životního stylu i počasí. Proto se jich jednotliví výrobci snaží nabídnout co nejvíce, aby pokryli celý trh a zároveň se vyvarovali výkyvům v prodeji.“

Pokles prodeje nealkoholických nápojů je výslednicí několika trendů. Lidé zásadně šetří na postradatelném zboží. Citlivost na cenu se vyskytuje obzvláště u limonád a kolových nápojů. Zákazník zpravidla čeká na akční nabídku a snaží se tak ušetřit. „U limonád je ale těžké vysledovat trend, prodej roste a padá s počasím,“ upozorňuje Tomáš Konvalina z Podorlické sodovkárny. Nejrychleji rostoucím trhem, zatím ale nepoměrně menším, jsou energetické nápoje.

Specifikem České republiky je dostupnost vodních zdrojů, která vytvořila z nealkoholických nápojů zbytné zboží. Obliba obyčejné vody navíc roste. Podle společnosti Veolia Voda Česká republika 85 % respondentů považuje kvalitu vody z vodovodu za celkově dobrou a 44 % lidí si myslí, že je srovnatelná s balenou vodou. Tento trend je patrný již pět až sedm let. Nejohroženějším druhem nealkoholického nápoje jsou v tomto ohledu stolní a pramenité balené vody. Zajímavou oblastí prodeje jsou sirupy, které v poslední době zažívaly mírný vzestup. Ten se však nyní také zastavil. „Domnívám se, že zákazník začal více využívat ředění džusů s vodou namísto varianty sirupu a kohoutkové vody,“ vysvětluje Aleš Mrůzek ze společnosti Globus.

Třetím faktorem je zvyšující se zájem o kvalitu stravování. Předsedkyně Svazu minerálních vod Jana Ježková k tomu dodává: „Dlouhodobým trendem v chování zákazníků je fakt, že se stále více zajímají o zdravý životní styl, což ovlivňuje i jejich preference.“ Jednou z cest v této oblasti může být příklon k fresh džusům či džusům ve skle evokujícím vyšší spotřebitelskou hodnotu. Zájem spotřebitelů o nápoje bez konzervantů a sladidel se dá očekávat i nadále, přetrvávat pravděpodobně bude také citlivost na cenu. Slibnou a do budoucna perspektivní oblastí trhu jsou dětská pitíčka, jejichž meziroční nárůst se již nyní pohybuje ve dvouciferných číslech.

Nealkoholické nápoje byly jedním z fenoménů poválečného stravování. Trh s nealkoholickými nápoji je jedním z nejstarších segmentů na světě. Specifikem českého trhu je, že se za světovou jedničku (výrobce Coca-Coly) v kolových nápojích zařadila společnost Kofola, která jde cestou oživení značek nápojů populárních před rokem 1989. Za další z projevů retro nostalgie lze považovat fenomén rozšíření točené malinovky. Tento trend lze očekávat i nadále.

Kvartální průzkum ČSOB Index očekávání firem probíhá mezi 500 středními a malými firmami napříč obory s cílem zjistit jejich sentiment v podnikání. Součástí průzkumu je analýza vybraného, tzv. indikativního oboru, na němž lze ilustrovat chování domácností. V průzkumu za 2. čtvrtletí tohoto roku byl zkoumán trh nealkoholických nápojů, v předchozích obdobích autoopravárenství, pekárenství a cestovní ruch.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!