Výzkum trhu

Jak čeští spotřebitelé vnímají ochranu životního prostředí

Životní prostředí, jakož i jeho ochrana, jsou důležité pro naši existenci. V současnosti je to aktuální téma, které by měli sledovat nejen všichni výrobci, ale i spotřebitelé. Čeští i slovenští spotřebitelé se shodli na tom, že žít v harmonii s přírodou a chránit životní prostředí jsou pro ně důležité hodnoty.

Podíl těch, kteří tvrdí, že ochrana životního prostředí je pro ně důležitější než ekonomický růst, dokonce během posledních čtyř let stoupá.

Environmentální chování
Ochrana životního prostředí je důležitá hodnota pro 87 procent slovenských a 85 procent českých domácností. Dokonce většina dotázaných se shodla, že ochrana životního prostředí je pro ně důležitější než další ekonomický růst. Je proto vidět, že spojení s přírodou a žít v harmonii s přírodou, je dnes již důležitou hodnotou pro většinu spotřebitelů v České (73 procent) i Slovenské republice (75 procent).

Většina domácností, až 76 procent na Slovensku, uvedla, že třídí domácí odpad. Češi jsou na tom lépe – v České republice třídí odpad až 84 procent domácností.

„Zjistili jsme, že přibližně třetina domácností tvrdí, že vědomě nakupuje více produktů, které méně zatěžují životní prostředí,“ říká Ladislav Csenger, ředitel GfK Consumer Panel Services pro Českou a Slovenskou republiku. Jedna čtvrtina domácností v Čechách i na Slovensku záměrně kupuje výrobky s menším počtem obalů, čímž také šetří životní prostředí.

Na druhé straně za šetrné obaly produktů je ochotna si připlatit pouze necelá třetina (29 procent) slovenských domácností, v České republice je to dokonce jen čtvrtina domácností (26 procent). Vratné zálohované obaly však považuje za dobrý nápad 2/3 spotřebitelů na Slovensku a více než polovina českých spotřebitelů.

Které domácnosti jsou orientované ekologicky?
Environmentálně se více chovají jednotlivci nebo páry nad 40 let. Spojuje je to, že jsou ochotni více zaplatit za produkty, které jsou vyrobeny v souladu s přírodou. A dokonce je pro ně ochrana životního prostředí důležitější než hospodářský růst země. Na Slovensku jsou to většinou lidé žijící ve větších městech a na západním Slovensku, v Čechách spíše žijící na vesnicích a v malých městech ve středních Čechách a na střední Moravě. Jejich podíl je však stále nízký, tvoří necelou pětinu domácností v Čechách i na Slovensku.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!