Public relations

Výsledky PR agentur za rok 2002

Asociace Public Relations Agentur (APRA) uveřejnila pořadí prvních deseti PR agentur za rok 2002. V žebříčku sestaveném podle objemu čistých tržeb (tzv. income fee) vykázalo Top 10 členů APRA celkové tržby za PR služby ve výši 326,76 miliony Kč, což představuje 82 % z celkového objemu 396,97 milionů korun income fee všech řádných členů asociace. Podobně jako je tomu v zahraničí i v České republice zaznamenal statisticky sledovaný trh PR služeb meziroční pokles, a to o 9%.

„V roce 2002 prvenství z loňského roku obhájila agentura AMI Communications. Na druhé místo se nově vyhoupla agentura EMC a třetí místo obsadila agentura B.I.G. Prague,“ uvedl výkonný ředitel APRA Luděk Kraus. „Mezi Top 10 APRA se poprvé objevily agentury ExMise Public Relations a AC&C Public Relations,“ dodal Kraus.

„Situaci v České republice nepovažuji za dramatickou, neboť kopíruje vývoj na klíčových trzích ve světě,“ uvedl k přehledu Jiří Hrabovský, předseda Výkonné rady APRA. „V období ekonomické recese se firmy soustřeďují na splnění krátkodobých obchodních cílů, zatímco výsledky public relations mají dlouhodobější charakter,“ doplnil Hrabovský.

Tabulka:
Pořadí prvních deseti PR agentur za rok 2002 a srovnání s výsledky za rok 2001

Billing
– zahrnuje celkové výnosy agentury (kompletní účtová třída 600)

Income fee
– Billing mínus přímé náklady přeúčtované klientům (představuje odměnu agentury za poskytované PR služby).

Čtěte také