Komunikace

Robin Sharma v Praze: nepodléhejte úspěchu a nestěžujte si

Je Kanaďan, ale jeho projev se nese v typicky americkém stylu, který nám je popravdě trochu cizí – pracuje s davem a potleskem, říká jednoduché věci, a to pokud možno jednoduše, vypráví příběhy... Přesto návštěva semináře Robina Sharmy, který v sobotu 12. května navštívil Prahu, může vést k zamyšlení a (sebe)reflexi.

Leadership je hlavně o umění vést sám sebe
Sharma neříká, že by nebylo důležité umět zaujmout druhé, naopak. Ale mluví o rozlišení show a autenticity. Jeho tvrzení: „Leadership je o tom být excelentní, když se nikdo nedívá.“ Každý může být leader, stačí začít plánovat a dělat všechny činnosti vědomě – respektive je nedělat, pokud z nich nemáme dobrý pocit. Kde začít? Možná u poznání toho, v čem jsme dobří, čeho chceme dosáhnout, jaká činnost je nám vlastní a jaké vyznáváme hodnoty. Sharma hovoří o sobě – sám jako úspěšný právník poznal, že žije život někoho jiného a chce dělat vlastně něco úplně odlišného.

Nebuďte oběť
Sharma rozlišuje leadery a oběti. Zatímco leader má svůj život (v rámci možností) pod kontrolou, oběť je naprosto ve vleku událostí. Vidí hrozby místo příležitostí, šíří kolem sebe špatnou náladu a odmítá převzít odpovědnost. Typické pro oběti jsou výmluvy a věty typu „To nepůjde“, „To bude problém“ nebo „To by u nás přece nikdy nefungovalo“. Společnost plná obětí je odsouzena k neúspěchu. Oběti se bojí jakékoli změny, negativní nálada a neustálé stěžování zabíjí kreativitu a jakoukoli iniciativu. Pokud nechcete být oběť, začněte u svého „mentálního nastavení“ a slovníku – vyškrtněte hlavně výmluvy, pomluvy a stížnosti.

Géniové jsou posedlí
Často si myslíme, že ti nejlepší sportovci uspěli, protože mají zkrátka talent. Zpravidla však záleží více na každodenním tvrdém tréninku, díky kterému svůj talent mohli teprve rozvinout. Sharma doporučuje: „Objevte svůj ‚supertalent‘ a pracujte na něm.“ Průměrní lidé mohou být dobří v několika věcech, ale v ničem skutečně nevynikají. Oproti tomu vynikající lidi jsou posedlí svým talentem – a nikdy nejsou tak úplně spokojeni s tím, čeho dosáhli.

Buďte proaktivní, ne reaktivní
Uvědomujte si, čím trávíte čas a jestli je takto strávený čas skutečně produktivní. Často například odpovídáme na e-maily, které nejsou urgentní, a to uprostřed jiné a důležitější práce. Každá přestávka v práci nás však stojí čas, který strávíme nejen třeba odpovídáním na e-mail, ale i opětovným získáváním koncentrace. Sharma radí, abychom věci nedělali nahodile, ale cíleně. To vyžaduje plánování. Na začátku každého dne si můžeme stanovit drobné cíle, kterých chceme dosáhnout, a na konci dne zhodnotit, zda se nám to povedlo. Ideální dle Sharmy je psát si deník. Mikroplánování pak obnáší vytvoření pracovní jednotky 90+10 – 90 minut koncentrované práce následované 10minutovou pauzou.

Úspěch je nebezpečný
Ne, že bychom měli brát úspěch za něco samozřejmého – Sharma navrhuje, abychom oslavovali každý úspěch. Zároveň nás ovšem úspěch činí zranitelnějšími. Můžeme totiž snadno podlehnout dojmu, že to, co fungovalo jednou, bude fungovat vždycky. Vzhledem k úspěchu můžeme zapomenout konstruktivně zpochybňovat, co děláme a zajímat se o alternativy. Sharma proto tvrdí, že bychom se měli obklopovat lidmi, kteří nás nutí opustit zónu pohodlí, kteří nás donutí být ve střehu, být nespokojení, cítit potřebu si hledat jiné alternativní cesty k cíli. „Pouze paranoidní přežijí.“

Být odhodlaný neznamená být arogantní
Měli bychom znát své cíle a jít si za nimi. To ale současně neznamená, že bychom měli být arogantní vůči lidem, které na cestě za cílem potkáme, připomíná Sharma. „Lidi si možná nebudou pamatovat, co přesně jste jim řekli, nebudou si pamatovat, co jste udělali, ale s největší pravděpodobností si vzpomenou, jaký pocit jste v nich vyvolali,“ říká Sharma. Můžete být oddaní svým cílům, přesto však empatičtí a k lidem přistupovat s respektem. Takoví lidé vytvářejí přátelskou atmosféru důvěry, ve které se daří kreativitě a inovace se prosazují snadněji (než třeba v atmosféře strachu).

Byznys je konverzace
Pokud si přestanou partneři ve vztahu rozumět a přestanou spolu mluvit, jejich vztah se pravděpodobně rozpadne. Pokud firma ztratí řeč se svými zákazníky, pravděpodobně o ně začne přicházet. Pokud my sami přestaneme pravidelně mluvit s klienty, pak o ně pravděpodobně přijdeme. Základem úspěšného (obchodního) vztahu je komunikace – a to předpokládá zejména umět naslouchat.

Samozřejmě by bylo iluzorní si myslet, že nás Sharmova „pravidla“ dovedou nutně k úspěchu. Jedná se vcelku o obecná – avšak do značné míry rovněž „platná“ – konstatování. Nicméně je zajímavé se nad nimi zamyslet, podívat se kriticky na svou aktivitu a způsob, jakým nakládáme se svou energií, a nechat se inspirovat.

Čtěte také