Komunikace

Výroční zpráva zůstává hlavním nástrojem komunikace s investory

Výroční zprávy následované www stránkami jsou nejčastějšími prostředky komunikace společností s investory. To je hlavní závěr rozsáhlého výzkumu Investor Relations v ČR, který v rámci jubilejního desátého ročníku soutěže 100 nejlepších výročních zpráv ČR uspořádalo Sdružení CZECH TOP 100. V rámci výzkumu byly osloveny více než tři stovky významných firem ze všech odvětví národního hospodářství, z toho 168 zaslalo vyplněný dotazník.

„Výsledky odpovědí oslovených společností ukazují na pozitivní vnímání Investor Relations a jeho rostoucí úlohu v rámci budování image firem. Zároveň z nich však vyplývá stále ještě malá znalost problematiky správy a řízení společností, tzv. Corporate Governance,“ uvedl Tomáš David, manažer Sdružení CZECH TOP 100.

Z výzkumu CZECH TOP 100 dále vyplývá, že většina firem (téměř 66 %) využívá při přípravě výroční zprávy služeb tuzemských externích agentur. Největší vliv na její výběr přitom má zkušenost z předchozích let (40 %), výběrová řízení rozhodují o dodavateli výročních zpráv ze 30 %.

Z výzkumu CZECH TOP 100 vyšlo rovněž najevo, že výroční zprávy jsou nejčastěji tištěny v počtu do 500 kusů (51 %). Náklady na celkovou realizaci byly u poloviny společností do 300 tisíc Kč, u každé páté do 500 tisíc Kč a každé šesté společnosti od půl do jednoho milionu korun. Celkové náklady na výrobu výroční zprávy dosáhly v průměru téměř 600 tisíc Kč.

Necelá třetina respondentů se přihlásila ke „Kodexu správy a řízení společností“ vypracovanému Komisí pro cenné papíry. Jsou však mezi nimi i takové, které se ke kodexu hlásí jen formálně – nemají totiž zpracovány korporační dokumenty, ve výroční zprávě nezveřejnily prohlášení o míře souladu s kodexem a ani nepodrobily toto prohlášení auditu. Pouze každá desátá společnost uvedla, že disponuje korporačními dokumenty, které kodifikují principy Corporate Governance. Více než jedna třetina společností shledává, že přihlášení se ke Kodexu a informování o míře souladu s ním může zvýšit důvěru potenciálních investorů.

– pk –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!