Public relations

Druhý ročník Zlatého středníku v plném proudu!

Pražský PR Klub v listopadu vyhlásil konání druhého ročníku soutěže Zlatý středník 2003, která má ambice hodnotit firemní tištěná periodika a reprezentační materiály sloužící pro prezentaci a propagaci výrobků, služeb nebo firem samotných a nově také výroční zprávy. Podle pořadatelů je o klání v této soutěži značný zájem a už nyní prorokují, že odborná porota pěti nezávislých odborníků bude mít při hodnocení nelehkou úlohu i mnoho práce.

PR Klub také upozornil, že uzávěrka letošního ročníku byla posunuta na 31. ledna 2004, takže se budou moci zúčastnit i slavnostní a výstavní vánoční publikace, časopisy a už zmiňované výroční zprávy. Na závěrečném vyhlášení výsledků, které proběhne na přelomu března a dubna 2004, pak budou oceněné tiskoviny vystaveny a pořadatel si také vyhradil právo jejich využití k propagaci soutěže i do budoucna.

PR Klub stejně jako v minulém roce při pořadatelství spolupracuje s časopisem Strategie, soutěž je také podporována Asociací Public Relations Agentur, Českou marketingovou společností a Marketingovým klubem České republiky a dalšími partnery. Přes podporu sponzorů je konání soutěže financováno především z registračních poplatků účastníků a eventuální výtěžek akce poslouží vzdělávacím programům PR Klubu pro odbornou veřejnost. Jak již bylo zmíněno, přihlášky do soutěže zároveň s proponovanými díly je nutné poslat do 31.ledna 2004 na kontaktní adresu PR Klubu, Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. Lhůta pro startovné činící 5000 Kč za každou přihlášenou publikaci je pak 28.únor 2004.

Účast na soutěži je podmíněna působností soutěžící společnosti v České republice, v případě producentů periodik ze zahraničí je podmínkou zpracování reprezentačních materiálů opět pouze pro společnosti působící v České republice. Bližší informace o podmínkách soutěže jsou přístupné na webových stránkách PR Klubu http://www.prklub.cz.

Pro druhý ročník Zlatého středníku byly vyhlášeny ceny v kategoriích nejlepší interní časopis, nejlepší interní noviny, nejlepší B2B časopis, nejlepší B2C časopis, nejlepší firemní profil, dále nejlepší katalog zboží B2B, taktéž nejlepší katalog zboží B2C a konečně nejlepší výroční zpráva. V každé kategorii může být navíc udělen tzv. certifikát kvality, a to ve dvou stupních – Top Rated a Rated. Odborná porota může udělit i zvláštní ceny za nejlepší titulní stranu publikace, za nejlepší grafickou úpravu nebo za nejlepší obrazovou výbavu.

Daniel Potocký

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *