Reklama

Aliatel se rozhodl pro spolupráci s TBWA Praha

Pro dlouhodobou koncepční spolupráci v oblasti komunikace značky společnosti si Aliatel vybral agenturu TBWAPRAHA. Agentura se bude podílet na tvorbě a realizaci celkové komunikační strategie Aliatelu.

Dohodě o spolupráci s TBWAPRAHA předcházelo výběrové řízení, kterého se účastnily čtyři reklamní agentury. Kromě zkušeností agentur, jejich možností a portfolia nabízených služeb byl hodnocen také konkrétní návrh připravované reklamní kampaně Aliatelu pro nejbližší období. Tým TBWA zúročil zkušenosti z oblasti telekomunikací, prokázal nejvyšší míru pochopení specifik telekomunikačního trhu v ČR, včetně konkrétních cílových segmentů Aliatelu a následně představil návrh nejlépe odpovídající stanoveným cílům.

Aleš Růžička, senior manažer marketingového oddělení společnosti Aliatel, říká: „Hledali jsme partnera pro realizaci naší reklamy a marketingové komunikace, včetně podpory v oblasti strategického plánování aktivit pro efektivní oslovení našich cílových segmentů. Po pečlivém zvážení všech nabídek a předpokladů hodnocených agentur jsme se rozhodli pro spolupráci s TBWAPRAHA. Věříme, že společně s TBWA dále posílíme velmi dobrou pozici Aliatelu jako preferovaného poskytovatele telekomunikačních služeb pro firmy.“

Radek Dráb, Client Service Director agentury TBWAPRAHA, dodává: „Na trhu alternativních operátorů v marketingové komunikaci panuje řada konvencí, které jsme se ve výběrovém řízení snažili identifikovat a přijít s řešením, které jednak využije již dobrou pozici Aliatelu ve firemním segmentu a zároveň cílovou skupinu osloví skutečně relevantní informací, na základě které se rozhodne pro toho správného operátora.“

– red –

Čtěte také