Public relations

Mediální trendy ovlivňují PR

Ve dnech 31.3. – 2.4. proběhly 2 odborné semináře společnosti top vision zaměřené na: „Integrované řízení PR, strategie, kreativita, realizace“ a „PR v českém mediálním prostředí“ jejichž cílem bylo seznámit účastníky s moderními PR aktivitami a komunikačními trendy v oblasti PR, s možností si vše prakticky vyzkoušet v zajímavém interaktivním workshopu. Přínosem této akce byla především možnost výměny názorů a zkušeností účastníků těchto seminářů s mediálními profesionály.

Účastníci se shodli, že vlivy zájmových skupin působících na firmu, ať uvnitř či zvenčí, jsou přes usilovnou snahu manažerů často nelehko zvladatelné. Roli PR odborníka účastníci vidí nejen ve funkci manažera, ale i kvalitního poradce perfektně ovládajícího moderní trendy v otevřené mediální komunikaci.

Hlavní součástí semináře zaměřeného na strategii a kreativitu v PR bylo položení několika následujících klíčových otázek: „Sledujeme své cíle?“, „Používáme vhodná media?“, „Máme otevřenou komunikaci?“. Účastníci se snažili interaktivně hledat odpovědi na tyto základní otázky.Výsledky jejich společné diskuze lze shrnout právě do integrované firemní komunikace ležící především v kvalitních PR procesech.

V 2. semináři, resp. workshopu zaměřeném na trénink komunikace s novináři se účastníci mohli seznámit s mnoha triky, nátlakovými hrami a zdánlivou záludností TV reportérů. Fundamentálním bodem tohoto trainingu byla otázka „být či nebýt v mediích?“. Účastníci, často z významných společností působících na českém trhu, totiž většinou uváděli své nepříjemné zkušenosti s TV reportéry. Součástí semináře, vedeným profesionálním novinářem Ing. Martinkem (působil několik let nejen v českých celoplošných TV stanicích, ale i např.v BBC), byly praktické rozhovory snímané mikrofonem a digitální kamerou. Následně si účastníci mohli, prostřednictvím rozboru a hodnocení svých dialogů z pohledu zkušeného novináře, získat zpětnou vazbu na své vystupování.

Účastníci obou PR seminářů přiznávají nutnou potřebu osobního, ale i firemního rozvoje na poli moderního PR, což odpovídá obecnému mediálnímu trendu. Současně otevřeně přiznávají, že by rádi veřejně vystupovali v mediích, ale bohužel se jim zatím nedaří vykomunikovat správný pozitivní obraz v mediích a tomu negativnímu se usilovně brání.

Další podobné setkání bude Training krizové komunikace ve dnech 28.-29.dubna 2004.

Více informací na www.topvision.cz.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *