Teorie marketingu

Product management a Project management (1.)

S růstem množství produktů, služeb a významu marketingu se ve firmách stalo potřebné vytvořit pozici „generální ředitel produktů“. Product management umožňuje pružněji reagovat na změny na trhu, snadnější koordinaci a tím maximalizovat zisk z produktu. U mnoha společností má každý produkt svého „ředitele“, který za produkt zodpovídá, a který je přímo podřízen vedení marketingu.

Product management
Product manager ovlivňuje, resp. vstupuje do každé fáze životního cyklu týkající se jeho produktu. Přímo zodpovídá za jeho vzhled, vlastnosti a pozici na trhu.

Product manager je jediný člověk v celé organizaci, který má v ruce všechny nástroje k tomu, aby produkt prosperoval. Využívá k tomu celý marketingový mix a jasně definované zdroje společnosti. Je zodpovědný za vznik produktu, profit, spokojenost zákazníka a za ukončení prodeje produktu.

Celý proces product managementu se vyvíjí. Odklání se od výroby k budování vztahu se zákazníkem. Nevyhnutelnou se stala práce s informacemi, segmentace zákazníků, budování značek, výzkum, tedy uplatňování všech částí marketingu. Firmy už nedělají marketing produktů, ale marketing řešení nebo marketing uspokojování celkových potřeb.

Úlohy Product managera
Podílí se na vývoji, popřípadě lokalizaci produktu. Pravidelně provádí výzkum postojů zákazníků a výzkum trhu, analyzuje vývoj na trhu ve své kategorii.
Product manager sleduje v jaké fázi životního cyklu se výrobek nachází a podle toho připravuje další strategie.
Spolupracuje s prodejním oddělením, připravuje prodejní plány, analyzuje cenu konkurence a navrhuje cenu pro svůj produkt. Podílí se na vytváření obalu produktu a na tvorbě reklamní strategie.

Důležitým nástrojem product managementu je komunikace, a to jak interní tak externí. Uvnitř firmy musí product manager komunikovat s distribucí, prodejem, výrobou, R&D, vedením, musí zdokonalovat procesy a řešit případné nedostatky. Product manager musí dokonale znát své zákazníky. Musí znát jejich potřeby, vlastnosti a musí být schopný na ně pružně reagovat. Je vhodné, když čas od času navštíví spolu s prodejci několik různých zákazníků.

Product manager by měl být součástí managementu firmy. Měl by se účastnit porad vedení společnosti a znát její strategii, dále mít pravomoc ovlivňovat a řídit procesy, a konečně mít možnost udělat rozhodnutí a disponovat odpovídajícím marketingovým rozpočtem.

Nevyhnutelnou potřebou product managera je znalost daného segmentu trhu. Musí dokonale znát nejen své produkty, ale i produkty konkurence a její aktivity, aby mohl úspěšně implementovat svojí strategii, jak časově tak i obsahově. Znalost segmentu trhu a jeho analýza, realizace SWOT analýzy, patří mezi základní činnosti product managera. Analýza a výzkum jsou důležitou součástí pro úspěšnou implementaci produktu, protože mají přímý dopad na prodej a ziskovost produktu.
Strategický plán produktu by se měl každý půlrok aktualizovat. Je dobré mít i krátkodobé plány na různé aktivity.

Konec první části.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!