Komunikace

iAudit Profile ostří zbraně pro podzimní sezónu

„Nikdo v České republice zatím neměří sledovanost a zásah reklamních kampaní na internetu,“ říká Tomáš Urbánek, Research Director iAuditu. „Kromě společnosti Taylor Nelson Sofres to je výjimkou i v západních zemích.“ Nicméně podobným výzkumem se zabývá v projektu NetMonitor i TNS Factum/Factum Invenio ve spojení se Sdružením pro internetovou reklamu (SPIR). Právě o tento projekt se počátkem roku rozhořel spor mezi SPIR a iAuditem. Může se tedy stát, že v září bude iAudit zpochybňovat výsledky NetMonitoru právě pro zkrácení délky měření o jednu třetinu (tedy z jednoho měsíce na zhruba tři týdny).

Panelové měření iAudit Profile zahrnuje minimálně 10,000 respondentů, kteří tak reprezentují necelé tři miliony uživatelů internetu. V ČR – to je třetina z celkové české populace. Roční obměna dotázaných by se měla pohybovat nad hranicí 30 %, měsíčně je dotázáno tři až pět tisíc uživatelů. iAudit uvádí kompatibilitu měření s Media projektem (SKMO) a aktualizaci údajů podle Eurostat ICT (Český statistický úřad).

Nástrojem měření je tzv. Reklamometr, který měří shlédnuté strany a reklamy. Tomáš Urbánek z iAuditu k tomu dodává: „Reklamometr je velice podobný peoplemetru, kterým se mapuje televizní sledovanost. Vždy je rozdíl mezi sociodemografickou skupinou, která sleduje daný program nebo obsah stránek a skupinou, která se dívá na reklamní bloky nebo kampaně. Například taková rotující inzerce na stránkách zpravodajského serveru má naprosto jiný zásah, než komplexní kampaň, která běží na úvodní stránce a poté souběžně u všech článků.“ První oficiální údaje z právě probíhajícího zkušebního provozu budou k dispozici v září tohoto roku.

Sebrané údaje jsou zpracovány na základě několika kritérií: uživatel internetu – ti dohromady tvoří tzv. internetové universum, tj. celkový počet osob užívajících internet z ČR minimálně jednou za měsíc. GRP – gross rating point – je počet shlédnutí reklamy za dané období. Primární kontrolní údaje se týkají zejména pohlaví, věku, frekvence užití a možnost přístupu k internetu, sekundární pak vzdělání, velikosti místa bydliště… Podle iAuditu pokrývá technologie Reklamometru více než 96% internetové populce a přes 99% internetové populace oslovitelné většinou reklam (schopných zobrazit Flash).

Čtěte také