Komunikace

Philips představuje novou pozici značky

Společnost Royal Philips Electronics v září oznámila novou strategii postavení značky odvíjející se od koncepce „Sense and Simplicity“. Cílem nové strategie je prezentovat zákazníkům charakteristickou image vnímavější a více zaměřené společnosti, která má v oblastech, kde působí – péče o zdraví, životní styl a technologie – jednoho společného jmenovatele s cílem dodávat konečným uživatelům intuitivní řešení. Společnost vynaloží 80 milionů eur na novou a inovativní reklamní kampaň, jejímž cílem bude sdělit toto nové poselství spotřebitelům po celém světě.

Prezident a generální ředitel společnosti Gerard Kleisterlee uvedl: „Philips není jedinou technologickou společností, která pochopila potřebu jednoduchosti – ale věřím, že jsme první, kdo si toto území vytýčí a vyjádří jasný záměr v tomto směru jednat. Ostatní možná chtějí být víc módní, víc „cool“. Naše cesta k inovaci není založena na mimořádné složitosti – je o jednoduchosti, která se, jak věříme, stane novým trendem.

„Jednoduchost je to, co lidé od technologií očekávají, a platí to jak pro lékaře, který v nemocnici pod velkým tlakem pracuje s vyspělými lékařskými přístroji, tak pro spotřebitele, který používá DVD rekordér. Jednoduchost je aktuálním tématem pro všechny naše zákazníky, ať už z oblasti péče o zdraví, životního stylu či technologie. Ve všech těchto klíčových oblastech už společnost Philips přinesla mnoho důkazů o tom, že jednoduchost je správná cesta. Některé z nich vyzdvihujeme v naší nové reklamní kampani. Nyní je před námi úkol pokračovat ve změně naší společnosti tak, abychom novou pozici značky naplnili v každém a ve všech aspektech toho co děláme a co vyrábíme,“ uvedl dále Gerard Kleisterlee.

„Na důkaz našeho závazku této věci nahrazujeme od dnešního dne původní slogan ‚Let´s Make Things Better‘, který dobře sloužil společnosti Philips v posledních deseti letech,“ pokračoval G. Kleisterlee. „I když to není zcela explicitní, vyjadřuje náš závazek k dokonalosti a zdokonalování. V době, kdy naše divize mohly určovat svůj vlastní směr pod jedním širokým deštníkem, to bylo pravděpodobně v pořádku. V posledních letech se strategií One Philips vidíme, že vznik jiné společnosti, v níž je marketing všech našich oborů více spojen se specifickou cílovou skupinou, se nyní nacházíme v bodě, kdy můžeme získat více specifičnosti pro všechny. Teď vám můžeme říci přesně, jak provedeme další změnu.

Změna pozice značky je součástí agendy vedení společnosti Philips, aby se společnost stala skutečně tržně orientovanou a dosáhla trvalého růstu a ziskovosti Gerard Kleisterlee vysvětluje: „Vydali jsme se cestou, která přinese rychlejší změny při realizaci naší vize a zavádění naší strategie. Máme jasnou představu o tom, jak vyplnit mezery v našich klíčových dovednostech, přičemž často se jedná o věci, kde se oblasti zdravotní péče, životního stylu a technologií navzájem překrývají. V rámci tohoto procesu vstoupíme na nové trhy a vytvoříme zcela nové kategorie. Portfolio našich činností se i nadále bude měnit, přičemž naše nová strategie pozice značky je současně koncipována tak, aby nás úspěšně provedla touto další fází naší transformace. Dnešní zahájení nové kampaně na podporu postavení značky je dalším významným krokem na této cestě. Naším cílem je do čtyř let zcela změnit image společnosti Philips v očích lidí.“

Reklamní kampaň
Kampaň na podporu postavení značky se bude jasně soustředit na hlavní cílovou skupinu – oněch 20 procent zákazníků představujících 80 procent tržeb. Obvykle jsou to dobře situovaní lidé s rozhodovacími pravomocemi a ve věku 35-55 let, kteří patří do kategorie A/B+ a nemají rádi zbytečné věci, které někdy techniku provázejí. “Tito lidé rozhodují v práci i doma a pro společnost Philips jsou mimořádně zajímaví,“ říká šéf marketingu (Chief Marketing Officer) Andrea Ragnetti. „Člověk rozhodující se o koupi špičkového televizoru s plochou obrazovkou do svého obývacího pokoje může být zároveň manažerem odpovědným za nákup lékařských diagnostických zařízení pro místní nemocnici.“

„Chtěli jsme, aby tato kampaň byla věrná koncepci jednoduchosti. Chtěli jsme mluvit jiným jazykem, než jaký byste mohli čekat od firmy zabývající se technikou a novými technologiemi, obzvláště pak od společnosti Philips – chtěli jsme mluvit jazykem čerstvějším, jasnějším a takovým, který je lidem bližší,“ říká dále Andrea Ragnetti. „Jednotlivá reklamní sdělení tvoří části celého příběhu. Navzájem se doplňují a posilují svůj dopad. Proto vždy uvidíte skupiny reklamních sdělení, ale i reklamy na pokračování v po sobě jdoucích komerčních přestávkách televizního vysílání a několikastránkové inzeráty ve velkých tiskových médiích – až šest po sobě jdoucích stran reklamy v časopisech. Jde o první a zcela unikátní projekt tohoto druhu v moderní reklamě.“

Kampaň vytvořená společně s DDB, agenturou, která pro Philips pracuje na celém světě, a se společností Carat, specialistou v oblasti nákupu médií, prezentuje stávající výrobky Philips, které jsou v souladu se strategií jednoduchosti. Bude probíhat v televizi a rozhlase, v tiskových médiích a na internetu v Nizozemí, Německu, Francii, Itálii, Velké Británii, USA a Číně, ale díky celosvětovému dosahu některých médií bude mít dopad zejména na lidi utvářející veřejné mínění. Celkové náklady na kampaň ve druhé polovině roku 2004 jsou zhruba 80 milionů Euro. V přepočtu na roční výdaje představuje investice do nové kampaně náklad srovnatelný s nejvlivnějšími reklamními kampaněmi na světě.

Kromě celosvětové reklamní kampaně společnost Philips znovu představuje své firemní internetové stránky www.philips.com. Na základě rozsáhlého průzkumu a vyhodnocení svých webových služeb poskytovaných uživatelům byla stránka zcela zmodernizována a nyní se mnohem více soustředí na uživatele. Stránka byla zatím obnovena ve více než 35 zemích světa, ve 23 různých jazycích. V brzké době bude hotových všech 56 stránek v jednotlivých zemích, celkem ve 30 jazycích.

– red –

Čtěte také