On-line

Elektronické PF

S ohledem na rostoucí počet poptávek od firem a státních institucí po elektronických PF připravila agentura iMagic web www.imagic.cz/pf. Ten slouží všem zájemcům o tuto moderní formu novoročního přání.

Internetový speciál informuje o nejčastějších formátech, kterými jsou HTML šablony pro rozesílání e-mailem a flashové animace. Ty se kvůli datové velikosti umisťují na internetové stránky zadavatele. K praktickému seznámení s tímto způsobem komunikace směrem k zákazníkům, obchodním partnerům či novinářům slouží ukázky prací pro CzechTourism, ČSA či scanservice.

„Se vzrůstajícím počtem klientů roste i náročnost jejich požadavků, zejména na originální nápad a perfektní zpracování,“ uvedl Jakub Švestka, obchodní a PR manažer agentury iMagic.

Mezi nejčastější zadavatele patří reklamní a PR agentury a firmy z oblastí průmyslu, financí, dopravy nebo cestovního ruchu.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!