Služby

12. Mezinárodní strojírenský veletrh 2005 v Nitře

Ve dnech 24. – 27. 5. 2005 se uskuteční na výstavišti Agrokomplex v Nitře 12. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Jeho hlavním cílem je prezentovat základní trendy dalšího vývoje slovenského strojírenství, které jsou zaměřené na vyrovnávání se s ekonomickou výkonností ostatních členských zemí EU a zvyšování konkurenceschopnosti vlastní produkce v podmínkách globalizace, internacionalizace vztahů a informatizace.

Organizátoři i v tomto roce připravili pro vystavovatele nové výstavní prostory v pavilónu G. Přestavbou pavilónu se S1 vytvořily další možnosti rozšíření existujících výstavních prostor. Akce si vytvořila za 11 let existence dobrý domácí i mezinárodní kredit a stala se součástí mezinárodních kalendářů strojírenských veletrhů.

Doposud je přihlášených 905 vystavovatelů a spoluvystavovatelů, kteří zastupují dalších cca 200 firem z více než 20 států. Už podruhé má na letošním veletrhu oficiální zastoupení Česká republika, která se i díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu ČR představí s vlastním stánkem v pavilónu F. Přicházejí i dvě kolektivní účasti z Německa, oblast Východní Sasko se prezentuje na výstavní ploše 200 m2. Z dalších zemí mají největší přímé zastoupení vystavovatelé z Rakouska a Švýcarska, přímo nebo v zastoupení jsou na veletrhu firmy z Japonska, Maďarska, Velké Británie, Francie, Dánska, USA, Švédska, Finska, Izraele, Holandska, Itálie a jiných zemí.

Celková čistá výstavní plocha veletrhu přesahuje 25 500 m2, z toho krytou plochu tvoří více než 19 000 m2 a vnější 6 500 m2. Ve srovnání s loňskou akcí byl zaznamenán výrazný nárůst v krytých plochách.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!