CRM

Infor uvádí nejnovější CRM řešení pro zvýšení efektivity podnikového marketingu

Infor ohlásil dostupnost Infor CRM Epiphany Marketing Resource Management, výkonného CRM řešení, které pomáhá marketingovým oddělením zvýšit efektivitu, dosah a kvalitu jejich aktivit. Řešení umožňuje marketingovým manažerům účinně řídit marketingový životní cyklus prostřednictvím všech programů a komunikačních kanálů, přičemž poskytuje lepší kontrolu strategického plánování a přehled o probíhajících aktivitách.

V současnosti, kdy jsou marketingové rozpočty pod silným tlakem – díky oslabujícímu dolaru především na straně amerických společností, musejí manažeři velmi opatrně rozhodovat o tom, kam budou směřovat své výdaje a jak se jim vrátí. Kromě toho je dnes nutno vybírat ze stále se rozšiřující nabídky marketingových kanálů, včetně nových možností představovaných například mobilními telefony, jež zvyšují komplexnost marketingových kampaní a aktivit. Z tohoto důvodu předpovídají nezávislí analytici rychlý růst v oblasti řízení marketingových zdrojů, které umožňuje dosáhnout nižších nákladů, lépe časovat kampaně a efektivněji využít stanovených rozpočtů.

„Společnosti nejsou hodnoceny jen podle toho, jak efektivně prosazují svou značku, ale také jak produktivně využívají marketingových rozpočtů k dosažení svých cílů,“ řekl Tony Compton, ředitel divize CRM Product Marketing ve společnosti Infor. „Řešení Infor CRM Epiphany Marketing Resource Management pomáhá marketingovým oddělením fungovat efektivněji, zlepšit spolupráci a lépe zaměřit jednotlivé členy týmu na důležité cíle. Protože naše řešení podporuje všechny marketingové aktivity, dokáže silně ovlivnit nejen kvalitu, ale také celkovou hodnotu a reputaci celé společnosti.“

Infor CRM Epiphany Marketing Resource Management poskytuje personalizované obrazovky, globální plánovací kalendář a sdílená marketingová úložiště, takže každý člen širšího marketingového týmu získává detailní pohled na podnikové marketingové aktivity a přístup k relevantním materiálům. Marketingoví manažeři mohou benefitovat z robustních plánovacích funkčností, od nejvyšší strategické úrovně až k individuálním programům a taktickým aktivitám, jako jsou akce a promo aktivity navržené ke splnění dílčích marketingových cílů. Plánování programů a aktivit zahrnuje všechny typy nosičů včetně tiskových a online médií, TV, rádií, webových stránek, tištěných materiálů a nejrůznějších show, akcí a sponzorství.

Vedle plánování nabízí řešení Infor také funkcionality pro projektový management, workflow a reportování, které zaručuje, že všechny procesy jsou správně řízeny a měřeny. Detailní úroveň projektového managementu umožňuje marketingovým pracovníkům řídit marketingové programy, koordinovat kreativní činnosti a sledovat stav v reálném čase. S využitím workflow aktivit má každý pracovník k dispozici personalizovaný seznam úkolů integrovaný v rámci projektového harmonogramu, přičemž může jednoduše koordinovat distribuci úkolů a automatizovat interní náklady a schvalování. Reportovací funkčnosti řešení Infor CRM Epiphany Marketing Resource Management poskytují možnost kontinuálně hodnotit strategické plány, vyhodnocovat úspěšné procesy a programy, a identifikovat a upravovat požadované oblasti.

Infor CRM Epiphany Marketing Resource Management je integrováno s řadou CRM aplikací společnosti Infor, která nabízí ucelený soubor CRM řešení pro podporu marketingu, prodeje a služeb. Infor CRM Epiphany Marketing Resource Management dokáže například importovat data o kampaních z nejrůznějších komunikačních kanálů, jako jsou direct maily, e-maily, telefony, SMS/bezdrátové přenosy a další, z řešení Infor CRM Epiphany Outbound Marketing. Kromě toho řešení Infor CRM Epiphany Marketing Resource Management je postaveno na servisně orientované architektuře (SOA), která umožňuje integrovat také non-Infor produkty a zavádět specifické funkcionality.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!