Komunikace

Nové projekty POP reklamy na mezinárodní GIC konferenci v Praze

Sdílet informace a zkušenosti o nových projektech a trendech oboru in-store komunikace v celosvětovém měřítku je posláním světové asociace GIC (Global In-Store Communication), která má ve světě komunikace v prodejních místech své významné místo. V polovině července přijeli do Prahy zástupci 16 firem z 15 zemí celého světa, aby se po dobu pětidenní pracovní konference setkávali v prostorách Slovanského domu, kde probíhaly jednotlivé prezentace a kde byly také prezentované POP aplikace přímo vystaveny.

Asociace, která má za sebou více jak čtyřicetiletou historii svého působeni, v současnosti sdružuje přední společnosti POP reklamy ze 17 zemí různých kontinentů světa. Podporuje vzájemnou informovanost o vývoji POP reklamy na jednotlivých trzích, o špičkových technologiích, inovacích v designu a představuje pro členy jedinečnou příležitost k navázání spolupráce a k realizaci mezinárodních projektů.

Jednou z klíčových událostí asociace je celotýdenní mezinárodní setkání členských společností, které je každým rokem pořádáno v některé ze členských zemí GIC. V rámci programu akce jsou prezentovány nové realizace z dílny jednotlivých členů, probíhá výměna kreativních a technických řešení a diskuze o jejich využití ostatními členy na dalších trzích. Mezinárodní konference tak svým zaměřením reaguje na globální potřeby trhu in-store komunikace.

Každá z firem nejprve seznámila ostatní účastníky s aktuální ekonomickou situací ve své zemi a zástupci rovněž neopomněli informovat o událostech a úspěších, kterých bylo v poslední době dosaženo v různých sférách života jejich země. V druhé části prezentace každý ze zástupců detailně představil nejúspěšnější POP projekty za poslední rok a podělil se tak s ostatními o nové nápady, technické i designové novinky ze své produkce. „Setkání je pro nás mimořádnou oborovou událostí – brainstormingem, kdy delegáti odjíždějí obohaceni o zhruba 400 nových nápadů z oboru POP reklamy z celého světa,“ uvedl k významu konference Libor Jordán, ředitel společnosti Dekor s.r.o. a předsedající konference.

Co je nového v oboru in-store komunikace?
Výrazným současným trendem v globálním měřítku je maximální tlak na ceny POP a na snižování nákladů, a proto i nutnost stálé inovace. V POP oboru se objevují co nejjednodušší a maximálně skladná řešení. Důraz je kladen na nenáročnost výroby z hlediska nákladů, praktičnost, nenáročnost při přepravě a umístění POP aplikací v prodejnách. Zároveň tyto in-store prostředky zcela odpovídají požadavkům současného trhu z hlediska kvality a působení na zákazníka v prodejních místech. Mezi prezentovanými výrobky byly předvedeny praktické aplikace v podobě zcela rozložitelných a složitelných kartónových stojanů, stojanů vyrobených z jednoho kusu apod.

V POP oboru má zelenou variabilita, kdy nové koncepce komunikačních prostředků v prodejních místech umožňují při jednoduchých úpravách různé obměny vystavení výrobků, varianty vystavení více druhů výrobků na jednom stojanu.

Stále více jsou využívány nové marketingové metody v oblasti in-store prezentace, ke kterým patří především co-branding nebo cross merchandising.

K diskutovaným tématům patřila otázka rozvíjející se produkce v nových teritoriích a s tím související dopady na trh POP reklamy v ostatních zemích. V rámci business programu byl zorganizován workshop, který byl zaměřen na situaci v oboru POP v zemích, jako je Čína, Indie či Indonésie včetně zkušeností z výrobní spolupráce.

Příklady POP projektů potvrdily, že vývoj směřuje k velmi sofistikovaným řešením s integrací nových technologií. Jedním z aktuálních projektů společnosti Dekor s.r.o. je multimediální stojan pro značku Panasonic, který slouží k prezentaci řady spotřební elektroniky Viera Link. Hlavním znakem této řady je univerzální ovladač, který ovládá všechny elektronické přístroje, jako je domácí kino, videokamera, videorekordér a LCD. Atraktivnost stojanu zvyšuje pět luminiscenčních panelů, jejichž animace je synchronizována jednou řídící jednotkou. „Budoucí aktivity firmy se budou stále více zaměřovat na mezinárodní komplexní projekty, které zahrnují poskytování služeb a využití nových technologií,“ zdůraznil ve svém vystoupení Libor Jordán.

Nový pohled na současný design v POP byl obsahem pozoruhodné prezentace Alberta Pasquini, ředitele italské agentury designu Crea International. Tato agentura se specializuje na tvorbu designu pro prodejní místa značek a využívá svou vlastní filosofii a metodologii pod názvem „physical brand design“ (fyzický design značky). Cílem této filosofie je vytvořit vlastní jazyk, hodnoty a svět značky, a to prostřednictvím designových projektů, které pracují s vnímáním a pozitivními emočními zážitky zákazníků. V rámci projektu designu vznikají scénáře, které podporují emoce a představivost a využívají kouzlo metaforického, imaginárního světa. Designer se stává vypravěčem příběhu. „Physical brand design“ je cestou, jak se značka může odlišit od konkurence a jak může dosáhnout prostorového a architektonického souladu.

Doplňkem k pracovnímu programu konference byl bohatý doprovodný program, při kterém měli účastníci možnost blíže poznat nejen krásu hlavního města Prahy, ale také se seznámit s historií a kulturou České republiky. Setkání GIC v Praze bylo všemi účastníky vysoce oceněno a je považováno za jedno z nejúspěšnějších setkání za dobu existence asociace.

Čtěte také