Public relations

Rekordní Akademie PR 2003

Rekordní počet vysokoškolských studentů se v letošním roce ucházel o přijetí do třetího ročníku Akademie PR. Zájem trojnásobně převýšil kapacitu projektu. Jedinečná je i skladba uchazečů. Studenti pocházejí z 12 vysokých škol a jsou mezi nimi i čeští a slovenští zájemci studující na zahraničních univerzitách. I to je důkazem rostoucí atraktivity Public Relations mezi mladými lidmi.

„Výběrová komise měla velmi těžký úkol,“ říká Radek Vítek, člen Výkonné rady APRA. „Kvalita prací, jimiž se studenti prezentovali, byla letos velmi vysoká. Veříme, že mezi nimi najdeme řadu talentů pro Public Relations.“ O tom, že se v letošním roce unikátně setkala poptávka s nabídkou svědčí i mimořádný zájem ze strany PR agentur. „Celkem 15 agentur nabídlo možnost měsíčních stáží pro účastníky Akademie,“ dodává Luděk Kraus, výkonný ředitel APRA. „Potěšující je zejména rostoucí zájem přidružených členů o účast v projektu.“

Akademie PR je projekt pořádaný Asociací Public Relations Agentur (APRA) a Fakultou mezinárodních vztahů VŠE PRAHA. Již druhým rokem se na jeho propagaci podílí i internetový portál Atlas.cz. Cílem Akademie je seznámit studenty vysokých škol se základy Public Relations a umožnit případným zájemcům získat profesní uplatnění v oboru. Teoretická část Akademie PR proběhne od 3. do 7. února v prostorách VŠE Praha. O čtrnáct dní později nastoupí účastníci na měsíční praktické stáže do PR agentur.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *