Branding

Spořitelna mění logo a zavazuje se zvýšit finanční zdraví všech klientů

Lednovou kampaní „Jsme první, kdo se stará o vaše finanční zdraví“ se Spořitelna strategicky zaměřuje na změnu finančních návyků, zvyšování finančního zdraví klientů a transformaci firem. Spořitelna v kampani poprvé používá inovované bílé logo a vizuální podobu vycházející z digitálního bankovnictví George.

 Součástí strategie je nový koncept poradenství, na jehož základě jsou bankéři hodnoceni také podle toho, zda zvyšují finanční zdraví klientů. Banka zároveň plánuje nové produkty a služby, které budou klienty motivovat ke změně finančních návyků a zvyšování finančního zdraví. Spolu s veřejnými závazky bude Spořitelna měřit naplňování strategie na základě 6 indikátorů finančního zdraví a celkové spokojenosti klientů.

„S vizí snížit sociální napětí a zvýšit prosperitu jednotlivců a celé společnosti Spořitelna před 200 lety vznikla. Jsem přesvědčen, že tato vize je relevantní i dnes, protože i dnes hrozí porušení sociálního smíru a společnost dělí hluboké socioekonomické bariéry. V této situaci, kdy například polovina našich klientů hospodaří s takřka nulovou rezervou a jen každý druhý si šetří na stáří, vnímáme náš strategický důraz na správné finanční návyky a finanční zdraví klientů jako zásadní podmínku prosperity nejen Spořitelny, ale i celého Česka,“ říká Tomáš Salomon, generální ředitel Spořitelny a dodává: „Proto veřejně komunikujeme čtyři závazky, jimiž chceme zvýšit finanční zdraví našich klientů do roku 2025, kdy uplyne dvě stě let od našeho vzniku.“

„Za jeden z nejdůležitějších závazků považuji zpřístupnění kvalitního finančního vzdělávání všem dětem v Česku bez rozdílu, protože stejně jako v případě fyzického zdraví je i podmínkou finančního zdraví celoživotní posilování správných návyků,“ říká Salomon a dodává: „Finanční zdraví společnosti ale závisí také na rozvoji podnikavosti a prosperujících firmách, proto jsou dalším z našich závazků investice do transformace domácích firem, aby české značky dokázaly uspět v globální konkurenci.“

Spořitelna v budoucnu plánuje komunikovat další strategické veřejné závazky, týkající se finančního zdraví, například v oblasti dostupného bydlení nebo úvěrování.

Důležitým pilířem strategického zaměření na finanční zdraví je inovace poradenského modelu a odměňování bankéřů Spořitelny.

„Odměňování vždy vycházelo převážně z objemu prodejů, kterého bankéři dosáhli. Takový systém odměňování ale může vést k situacím, kdy je dosažení prodeje důležitější než finanční zdraví klienta. To měníme a naši lidé jsou nyní hodnoceni také podle toho, zda svým poradenstvím přispívají k finančnímu zdraví klientů a zda jsou klienti s poradenstvím spokojeni,“ říká Daniela Pešková, členka představenstva Spořitelny a dodává: „Pro zajištění bonusu dnes nestačí splnit prodejní cíle. Bankéři musí navíc ohodnotit celkovou finanční kondici klienta, a především mu nabídnout řešení, která zlepšují jeho finanční návyky a zdraví a nemají nutně prodejní charakter. To našim bankéřům usnadňuje nová aplikace, která automaticky vyhodnotí finanční kondici klienta na základě 6 indikátorů finančního zdraví. Toto hodnocení je pak východiskem pro poradenský rozhovor bankéře s klientem a nabídku personalizovaných řešení.“

Čtěte také