Výzkum trhu

V kterých zemích tráví nejvíce času lidé přípravou jídla?

Společnost GfK se více než 27 000 respondentů starších 15 let z 22 zemí zeptala, jaké jsou jejich kulinářské znalosti, jaké mají zkušenosti s vařením a nakolik jsou pro jídlo a vaření zapálení. Zjišťovala také, kolik hodin týdně tráví lidé vařením.

Čas strávený vařením za týden
Spotřebitelé, kteří se věnují vaření, tráví touto činností v celosvětovém průměru téměř 6,5 hodiny týdně (nejsou započítaní ti, kteří nevaří vůbec). Potvrdil se zažitý stereotyp, že ženy vaří více – konkrétně přes 7,5 hodiny za týden, zatímco muži jen 5 hodin.

Na celkové výši času stráveného vařením se podílí především pět kuchařsky nejaktivnějších zemí. V Indii a na Ukrajině vaří lidé něco málo přes 13 hodin týdně, v Jihoafrické republice pak číslo klesá na 9,5 hodiny. Následuje Indonésie s více než 8 hodinami a za ní Itálie, která se těsně dostala za hranici 7 hodin. Mezi země, jejichž obyvatelé tráví v kuchyni nejméně času, patří Brazílie (mírně přes 5 hodin), Turecko (necelých 5 hodin) a s odstupem pak Jižní Korea (méně než 4 hodiny), což může být zapříčiněno velkou oblibou levného pouličního občerstvení.

Pro prodejce kuchyňských produktů je ještě o něco zajímavější informace o tom, jak často lidé vaří pro zábavu, a nikoli pouze z povinnosti. Téměř třetina světových spotřebitelů (30 procent mužů i žen) uvádí, že vaří čistě pro radost alespoň jednou týdně. Další čtvrtina pak podle svých slov vaří pro potěšení každý nebo téměř každý den (33 procent žen a 21 procent mužů).

Udo Jansen, globální ředitel pro sledování prodeje malých domácích spotřebičů ze společnosti GfK, doplňuje: „Tato studie poskytuje cenné poznatky výrobcům produktů na přípravu jídla a vaření. Její přínos se ještě znásobí, když ji propojíme s našimi poznatky o celosvětových trendech v prodeji kuchyňských elektrospotřebičů. V současné době například zaznamenáváme rostoucí poptávku po spotřebičích na vaření v Indii, Indonésii a Itálii. Díky jedinečné kombinaci informací o postojích spotřebitelů a aktuálních prodejních trendech dokážeme odhalit, které trhy a spotřebitelské segmenty představují pro naše klienty největší obchodní příležitosti.“

vareni

Kuchařské znalosti a zkušenosti
Rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti jídla a vaření má dle svých slov 29 procent lidí. Opět vedou ženy, z nichž s tímto tvrzením souhlasí třetina (34 procent), zatímco u mužů je to jen jedna čtvrtina (25 procent).

Pokud se zaměříme na jednotlivé země, pak zjistíme, že v čele žebříčku stojí Jihoafrická republika a Indie, kde s tímto tvrzením zcela nebo převážně souhlasí přibližně polovina lidí (konkrétně 50 a 48 procent). V první pětici se umístily také Turecko a Ukrajina (shodně 40 procent) následované Indonésií se 38 procenty.

Na opačném konci žebříčku se nachází Španělsko, Francie, Rusko a Austrálie, kde považuje své kuchařské znalosti a zkušenosti za rozsáhlé pouze jedna osoba z pěti (20 procent). Za nimi mírně zaostává Belgie s 19 procenty a poslední pozici obsadila s poměrně velkým odstupem Jižní Korea (pouze 13 procent).

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!