Výzkum trhu

Až 8 z 10 Čechů je zvyklých pravidelně snídat, obědy si pak více než třetina lidí nosí s sebou

Oběd a večeře v Česku představují hlavní jídla dne, které si nechá ujít jen minimum lidí. Až 8 z 10 Čechů je však také zvyklých ráno snídat. Obědy si do práce či školy pravidelně nosí více než třetina lidí, což o 10 % převyšuje počet těch, kteří na polední jídlo ve všední dny vyrážejí do restaurace či bufetu.

Víkendový oběd v restauraci si pak většina lidí dopřává jen výjimečně. Ukázal to výzkum Nielsen Admosphere realizovaný na vzorku pěti set respondentů z internetové populace starší 15 let z Českého národního panelu.
Obědy a večeře jakožto hlavní jídla dne si nenechá ujít takřka nikdo z dotázaných, přes 80 % lidí je však také zvyklých pravidelně snídat – a to každý den, nebo skoro každý den. Z věkových kategorií pak nejvíce snídají lidé mezi 55 a 64 lety (77 % se ráno nají každý den) a naopak nejméně lidé ve studentském věku 15-24 let (každý den snídá 53 % z nich).

nielsen_jidlo01

Svačiny si mezi hlavními jídly dotázaní dopřávají už o něco méně: dopoledne svačí každý nebo skoro každý den 55 % respondentů a odpoledne 51 %. I tak je to však vyšší číslo než na Slovensku, kde si podle výsledků obdobné studie Nielsen Admosphere dává takzvanou „desiatu“ jen každý čtvrtý dotázaný, zatímco odpolední svačinu, neboli „olovrant“, jen 38 %.

Mezi možností nosit si oběd do práce či školy z domova a jídlem v restauraci dává větší část dotázaných přednost první variantě – více než třetina si nosí obědy s sebou každý nebo skoro každý den, přičemž je mezi nimi více žen (41 %) než mužů (29 %). Nemalá část lidí – necelá třetina – si však oběd s sebou nenosí nikdy.

Polední návštěvě restaurace, bufetu či jídelny dává každý či téměř každý den přednost čtvrtina lidí, přičemž v této skupině naopak dominují muži (28 %), zatímco z žen tuto možnost využívá necelá pětina. Čtvrtina nechodí v pracovní dny na oběd do restaurace či bufetu nikdy.

Ani víkendové obědvání v restauraci se mezi respondenty netěší příliš velké oblibě: 58 % odpovědělo, že se o víkendu vyráží najíst mimo domov jen výjimečně, 15 % dokonce nikdy. Jednou až několikrát za měsíc si dopřeje víkendové polední jídlo v restauraci necelá čtvrtina dotázaných.

nielsen_jidlo02

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!