Služby

Nová mezinárodní síť výzkumných agentur v Evropě

Prosperující trh marketingového výzkumu v „nové Evropě“ má nového hráče. Od počátku roku 2006 mohou zájemci o výzkum trhu ve střední a východní Evropě využít služeb nové sítě agentur specializovaných na analýzu těchto rostoucích ekonomik.

Factum Group je seskupení profesionálních soukromých agentur z různých evropských států, jehož jednotliví členové mají hluboké znalosti podnikatelského prostředí na svých domácích trzích. Skupina se sídlem v Praze poskytuje komplexní servis v oblasti kvalitativního i kvantitativního výzkumu a v marketingovém poradenství. Na základě zkušeností jednotlivých partnerů a jejich značkových řešení nabízí Factum Group své služby v mnoha klíčových oblastech, jako jsou výzkum automobilového trhu, komunikací, spotřebitelský výzkum, zdravotnictví, business–to–business (výzkum na průmyslovém trhu), IT a telekomunikace, média nebo služby ve veřejném sektoru. Factum Group může současně využít svých dlouholetých zkušeností v sociologickém výzkumu i výzkumu veřejného mínění. Díky tomu je skupina schopna poskytnout komplexní pohled na situaci ve společnosti střední a východní Evropy.

Je to vůbec poprvé, kdy byla mezinárodní skupina v této části světa založena „zdola“. Projekt byl iniciován sedmi společnostmi, v abecedním pořadí Factum Invenio (Praha, Česká republika), Faktum (Tallinn, Estonsko), InMind (Kyjev, Ukrajina), James & Tailor (Budapešť, Maďarsko), Noguera (Bratislava, Slovensko), RAIT (Vilnius, Litva) a RS Group (Riga, Lotyšsko). V nejbližší době se skupina rozšíří o společnosti působící v Polsku a Bělorusku. V dlouhodobější perspektivě má Factum Group v plánu pokrytí celé střední Evropy. Od začátku roku 2006 je Factum Group členem celosvětové profesní asociace ESOMAR. Očekávaný obrat celé skupiny se blíží k 5 miliónům Euro, což nás řadí mezi prvních pět na žebříčku výzkumných agentur v regionu.

Jan Herzmann, jeden ze dvou jednatelů společnosti Factum Group, při zahájení činnosti skupiny řekl: „Výzkumníci a marketingoví poradci už zjistili, že jejich klienti chápou centrální a východní Evropu jako celek. Factum Group potvrzuje, že umíme tuto zkušenost přeměnit na praktickou činnost.“

Druhý jednatel Factum Group Aldis Paulins dodal: „Pokud chceme konkurovat předním nadnárodním výzkumným řetězcům, musíme nabídnout nejen srovnatelnou kvalitu, stejnou spolehlivost a stejnou míru standardizace a unifikace, ale navíc i výbornou znalost místních trhů a dokonalou flexibilitu. Factum Group je připravena se s touto výzvou vyrovnat.“

Factum Group je možné kontaktovat prostřednictvím centrální kanceláře v Praze, přes centrální webové stránky nebo prostřednictvím kterékoliv partnerské kanceláře.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!