Průmysl

Oracle Academy nabízí učitelům pokročilá školení

Celkem 16 univerzitních pedagogů z 5 vysokých škol z České republiky a ze Slovenska se zúčastnilo nového školícího programu zaměřeného na získání pokročilých znalostí informačních technologií. Účastníci z ČR a SR patří do skupiny více než 120 pedagogů ze 14 zemí v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (EMEA), kteří na novém školicím programu participují. Tento projekt je součástí dlouhodobé snahy Oracle Academy připravovat studenty na kariéry v 21. století.

Mezi české a slovenské univerzity a střední školy zúčastněné v programu patří: České vysoké učení technické v Praze; Vysoké učení technické v Brně; Střední odborná škola, Rokycany; Střední průmyslová škola dopravní, Praha 5 – Motol; Technická univerzita v Košicích; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře a Slovenská technická univerzita v Bratislavě.

Zúčastnění pedagogové v současné době vyučují programy Oracle Academy Advanced Computer Science nebo Enterprise Business Applications, které poskytují studentům důležité obchodní a technologické znalosti, po nichž je v globální ekonomice poptávka.

Budou mít příležitost získat nové technologické znalosti, zkvalitnit své výukové programy a obohatit nabídku svých kurzů. Navíc každý účastník, který školení úspěšně dokončí, bude mít možnost získat certifikaci Oracle Certified Professional.

Školení proběhlo začátkem srpna v prostorách společnosti Oracle v praze, hlavními pozornost byla věnována programování databází, architektuře SOA, datovým skladům a programování Javy. Plánovaná školení mají podpořit růst Oracle Academy v celém regionu. Oracle Academy nedávno dosáhla významného milníku, že podporuje 1900 vzdělávacích institucí a 277 000 studentů v 59 zemích regionu EMEA.

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!