Reklama

Důvěra v podnikatelské sféře klesla, Češi a Němci jsou však optimističtí

Evropská reklama a marketing průmysl zažil podle zprávy, kterou zveřejnila Evropská asociace komunikačních agentur, pokles podnikatelské důvěry v prvním čtvrtletí roku 2016. Nicméně Česká republika patří k zemím střední a západní Evropy, kde převládá optimismus.

Index evropského podnikatelského klimatu v reklamě vzniká na základě měsíčních údajů získaných od agentur pro průzkum trhu v celé EU pro Evropskou komisi. Od ledna do dubna 2016 indikuje pokles hladiny podnikatelské důvěry v reklamě a marketingu.

Pokles důvěry v reklamní byznys v Evropě je kompenzován mírně pozitivním očekáváním ze strany průmyslu, pokud jde o vývoj poptávky a zaměstnanosti v krátkodobém horizontu. Francouzský (6), švédský (19) a italský reklamní sektor (+24) vykazují trvalý růst důvěry ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích. Německé (+22), a polské (+3) společnosti jsou si méně jisty než v předchozích dvou čtvrtletí, ale stále zůstávají naladěny pozitivně. Důvěra trhu ve Spojeném království byla velmi volatilní: kolísala od -10 v říjnu 2015 do +9 v lednu 2016 a prudce klesá znovu na -15 V dubnu 2016. Tato nejistota souvisí s očekáváními ohledně hlasování Británie o setrvání v EU.

„Český trh je v podobné situaci jako německý – trh roste a poptávka po našich službách také. Dostáváme se do situace, kdy není dostatek kvalifikovaných odborníků pro uspokojení poptávky,“ říká prezident AKA Jan Binar.

Čtěte také