Public relations

Firmy si v průzkumu stěžují na způsoby účtování služeb PR agentur

Jak využívají české firmy public relations? To byla hlavní otázka výzkumu realizovaného agenturou Focus Agency, s.r.o. Průzkum byl proveden metodou CAWI s předchozím telefonickým oslovením respondentů a zapojilo se do něj celkem 404 společností od malých a středních podniků až po ty s více než 3000 zaměstnanci. 63 % z nich mělo v loňském roce obrat nad miliardu korun.

Dle výzkumu využívá public relations 75 % oslovených firem. To znamená, že PR hraje v komunikaci většiny společností významnou roli. Důležitost vlastní mediální prezentace si ale uvědomují i ti, kteří zatím komunikační kanál nevyužívají – 28 % z nich zvažuje jeho využití v budoucnu.

Focus PR

Klienti PR agentur oceňují ze všeho nejvíce jejich znalost mediálního prostředí, vyjádřilo se tak 61 % firem. Dále vítají přínosy v podobě časových úspor (55 %), odborných konzultací (54 %) a profesionální komunikace (39 %). Uvědomují si ale i důležitost pohledu zvenčí (43 %).

Co dělají PR agentury podle dotázaných firem špatně? Mezi hlavní slabiny PR agentur patří podle průzkumu neochota přistoupit na success fee, systém účtování služeb, časté fluktuace osob v agenturách, únik důvěrných informací a neplnění termínů a dohod.

Focus PR

Spornou otázkou je hodnocení efektivity aktivit public relations. Oslovené společnosti nejčastěji berou ohled na počet dosažených výstupů v kampani (53 %). Téměř 48 % z nich uvádí, že pracuje s vlastním systémem hodnocení. Počet oslovených osob v cílové skupině na základě mediálních dat je relevantní metrikou pro 19 %. Ekvivalent ceny za inzerci, AVE, využívá jako hodnotící měřítko18 % dotázaných společností. Více než 12 % firem nevyhodnocuje PR aktivity vůbec.

„AVE i počet výstupů jsou jen kvantitativní metodou. Nevypovídají o tom, k jakým lidem se vaše komunikační sdělení dostalo,“ popisuje ředitel PR agentury Focus Agency, s.r.o., Robert Svoboda, proč považuje právě tyto nástroje za nevhodné způsoby měření efektivity PR a dodává: „Hodnotit počet oslovených osob v cílové skupině na základě mediálních dat, dává mnohem větší smysl. Ideální je průzkum před a po ukončení kampaně, který zjišťuje, zda byl naplněn cíl kampaně – například kolik procent lidí v určité cílové skupině hodnotí nějaký jev pozitivně. Bohužel díky své náročnosti nejsou takové průzkumy zdaleka vytvářeny tak často, dle výzkumu jimi kampaně hodnotí necelých 15 % firem.“

Focus PR

Čtěte také