Výzkum trhu

Kdo jsou čeští blogeři? BLOGBAROMETER 2014

První rozsáhlý průzkum mezi českými blogery aktuálně spustila agentura Donath Business & Media (DBM) pod odborným dohledem společnosti MRThink. Jako součást mezinárodní sítě IPREX byla DBM pověřena zpracováním české části mezinárodního projektu BLOGBAROMETER, který mapuje motivace, cíle a názory blogerů na evropském internetu. Bleskový průzkum probíhá do 2. května 2014.

„Kdo jsou čeští blogeři? Proč blogují a vyplatí se jim to vůbec? A když už píší o firmách a jejich produktech, jsou pod stejným tlakem jako novináři v tradičních médiích?“ ptá se Michal Donath, generální ředitel agentury DBM. „A mají také ctít stejné etické zásady jako tradiční novináři? Nebo se dokonce obě skupiny překrývají?“ uvažuje. O stavu české blogerské scény doposud existují jen dílčí informace a projekt BLOGBAROMETER se pokouší tuto situaci změnit. „Chceme českým blogerům nabídnout možnost vlastní reflexe, ale i mezinárodního srovnání,“ říká Donath.

Kdo jsou čeští blogeři? BLOGBAROMETER 2014

Startovní výstřel v podobě pozvánky vybraným blogerům už zazněl a první dvě stovky blogerů stihly vyjádřit své názory. Na účast v průzkumu mají čeští blogeři čas do půlnoci 2. května. Za své úsilí budou odměněni přednostním přístupem k výsledkům jak českého, tak celoevropského průzkumu sítě IPREX.

Blogeři, kteří svůj kontakt nezveřejňují a nemohli být osloveni zvacím emailem, se mohou průzkumu rovněž zúčastnit, pokud navštíví facebookovou stránku DBM (www.facebook.com/dbm.cz), kde najdou přímý odkaz na průzkum.

Čtěte také