Marketing

Konference Digistrategie byla jedním slovem skvělá

Dne 19. září se v Praze uskutečnila v rámci veletrhu Marketing mix, který měl motto „ Žívá voda pro Váš marketing“ v doprovodném programu konference s názvem „ Digistrategie – on line marketing 2017“. Šlo v pořadí o 10. tedy výroční konferenci, které se v akusticky příjemném prostředí hotelu Duo zúčastnilo více jak 200 odborníků i podnikatelů a v bohatém programu vystoupila dvacítka řečníků.

I.Vrána na úvod srozumitelně vysvětlil proces přechodu od offline marketingu k on line marketing a digi marketingu obecně a ukázal na příkladech výhody offline, online a digimarketingu pro malé a střední firmy i živnostníky. Doložil ale, že je třeba používat současně kombinace komunikačních kanálů v rámci open, multi, cross a digi komunikačních kanálů, aby byla zasažena konkrétní cílová skupina marketingovým sdělením. Vysvětlil, jak se v tomto komunikačním systému uplatňuje digistrategie a jak se jí dá efektivně využívat jak v klasickém marketingu, tak v marketingu moderním, třeba verze 5.2. Cesta od off line marketing u B2B typu k on line není jednoduchá a vyžaduje nové přístu-py, nové formy, formáty a také nové marketingové mixy, např. 5V, 6S aj.

J.Škraňka si ve svém příspěvku položil 6 otázek, na jejichž objasnění se snažil vysvětlit, jestli firmy a podnikatelé správně vedou své komunikace na sociálních sítích tak, aby lidé sdělení četli, zamýšleli se nad nimi a dokonce je i aktivně vyhledávali a posílali k nim své comenty na sociálních sítích.

Mezi nejzajímavější na konferenci patřila přednáška A. Parmy s názvem YouTube – tvorba a distribuce obsahu. Úžasná schopnost řečníka zaujmout a vysvětlit se odrazila v tom, že ukázal jak video dokáže spojit výhody audio (zvukové prezentace ), vizualizace a kinestetiky, tedy pohybujícího se obrazu do jednoho audiovizuiálního formátu. Pokud autor námětu využije principu 3C (Create, Colaborace, Cubate), dále principu 3H (Hygiene, Hub, Hero) a principu 4S je jeho sdělení zajímavé , inspirativní a vyhledávané. Přitom je nutné do 5 pěti prvních vteřin videa vložit upoutávku tak silnou, aby člověk si video poslechl celé nebo minimálně jeho prvních 30 s. Moderní videa dokáží využívat i nízkofrekvenční zvuky zvířat, přírody a třeba i transe hudby, které zvyšují psychologicky a neuromarkertingově pozornost, zapamatovatelnost a vybavovací schopnost obsahu pro následné kupní chování a rozhodování a dokonce pro nízkonákladové reference o videu a produktu na sociálních sítích v komunitách youtuberů, vlogerů a blogerů.

E. Tihoun se zabýval ve svém příspěvku telefonickými poptávkami a jak z nich lze identifikovat, která reklamní sdělení vedla telefonujícího k poptávce. Ukázal na nutnost práce s optimalizací konverzí pro získání maximalizace zakázek, obratů a tržeb.

J. Škraňka ve svém druhém příspěvku doložil, jak lze využít Facebooku a YouTube k prodejům ve formě Facebook shoppingu a YouTube shoppingu. Představil význam marketingových plánů, aby se produkty a služby prodávaly. V podstatě shrnul, co musí sdělení obsahovat , aby došlo prodejům. Jde o: emocionální a informační apel, zdůraznění užitků, konkurenčních výhod bonusů a benefitů z koupě. Účastníci se shodli na tom, že tyto prvky sdělení jsou přesně ty, které využívá tzv. marketingový minimalismus zaměřený na to, co prokazatelně prodává. Jasně se tak ukázalo, že marketing zacílený na prodej nemusí být drahý a může využívat principů nízkonákladové vícevrstevnaté marketingové komunikace.

Lenka Šilhanová pak v odpoledním bloku ukázala, jak lze využít instagramu pro digitální práci personalisty a HR. Její poznatky o tom, jak zajímavě instagram dokáže propagovat firemní kulturu a jak autentický obsah může zaujmout a budov a brand firmy i z pohledu HR byly zajímavé a vysoce inspirující pro účastníky.

J. Řezníček auditoriu ukazoval na příkladech, jak lze obsah webů (= content) v rámci content marketingu formulovat a formátovat tak, aby cíleně byl zaměřen na prodej, obrat a zisk za současné emocionální a informační kreativity. Rozebral prodejní proces a doložil, že pro každou jeho fázi zájemce o informace, porovnávání, otestování, koupi jednorázovou a loajalitu značce produktu a producenta hledá jiné informace a jejich obsah. Přesně to je náplní řízených vztahů CRM a práce se zákazníkem. A ten kdo to umí, ten si zákazníka doslova vede k loajalitě, k inovacím a spolupráci na inovacích kontinua produkt-služby.

Následně A. Trubelíková vysvětlovala, co má firma udělat než investuje první korunu a svůj čas a energii do PPC kampaní. Bylo to zajímavé a inspirující pro začínající podnikatele a malé i střední firmy. Takovéto návodové přednášky doložené příklady jsou doslova pokladem konference a pro účastníky skvělou inspirací.

Na závěr J. Podzimek předložil doslova a do písmene nálož inspirace na závěr konference, tedy ukázky řešení nejčastěji poptávaných digi kampaní v roce 2017 a k tomu přidal několik zajímavých a inspirativních případových studií.

Konference byla součástí veletrhu Marketing mix

Konference digistrategie však nebyl jediným doprovodným programem veletrhu Marketing mix. Současně běžel blok CRM a dále bloky Mix trendů a novinek a blok Grafický design aktuálně, takže bylo opravdu z čeho si vybrat a kde uspokojit každého marketingový hlad po informacích.

Konference byla opravdu jedním slovem skvělá. Měla super organizaci, výtečné řečníky, kteří otevřeli své poznatkové platformy i svá srdce aj. A když k tomu přidáte kvalitní občerstvení a prostory hotelu Duo, účastníci se shodli, že určitě přijdou na další moudra za rok…. Konference vyčnívala z řady 8 konferencí s podobným tématem, které se v září v Praze konaly zejména tím, že byla zaměřená na návodovou kvalitu informací pro podnikatele a malé i střední firmy a ne na akademické příspěvky a to se cení. A když se k tomu připočte, že o přestávkách si účastníci mohli prohlédnout expozice desítek vystavujících firem nabízejících marketingové služby a produkty a to v řadě inovačních a inovativních přístupů pak to bylo super využití času.

V kuloárech se pak účastníci informovali o svých zkušenostech s digimarketingem a digitálními strategiemi a tak výměna informací a kontaktů byly dalšími platformami konference. Na této platformě se třeba dal získat zajímavý poznatek, že se na Slovensku ve Smolenicích bude konat 6.-8. 11 konference, kde celá sekce č.1 bude věnována offline versus online marketingu, a kde budou odborníci z celé Evropy sledovat, jak se tato změna marketingových forem, formátů a komunikačních kanálů bude uplatňovat v marketingu 5.2 v éře výroby 4.2 (https://fmk.sk/marketing-identity/). Podobně se zde dal získat i poznatek o tom, že organizátoři konference chystají již na 26. září do Brna (hotel Voroněž) také veletrh Marketingový mix a tak ti co nestihli Prahu, mají možnost podobnou akci vidět a navštívit v Brně, což je super myšlenka.

– red –

Čtěte také