CRM

LLP Group nabízí specializované řešení CRM pro sektor bankovnictví

Společnost LLP Group, dodavatel finančních a obchodních softwarových řešení, uvádí na český trh nové řešení CRM (Customer Relationship Management) společnosti Pivotal určené pro sektor bankovnictví. Díky němu mohou banky poskytovat dokonalejší služby bonitním klientům a rychleji identifikovat obchodní příležitosti vyplývající z tržních změn.

CRM řešení Pivotal umožní bankovním institucím realizovat cílené direkt marketingové kampaně, poskytovat klientům správné informace a konsolidovat informace z různých zdrojů k dosažení kompletního přehledu o každém zákazníkovi. Díky tomuto řešení lze omezit duplikované informace a centralizovat všechna klientská data tak, aby byla přístupná všem pobočkám společnosti. Pivotal rovněž nabízí hladkou integraci s jinými bankovními systémy, jejichž uživatelům dokáže zobrazit kompletní informace o zákazníkovi i jeho transakční historii.

Řešení Pivotal staví na tříúrovňové meta-datové architektuře společnosti Pivotal. Nabízí standardní funkce sektoru bankovnictví, vysoce přizpůsobivý datový model a účinné nástroje pro individuální úpravu systému.

„Bankovní instituce se dosud musely spoléhat na sady aplikací CRM, které jsou drahé a jejichž implementace v sobě skrývala řadu rizik včetně poněkud těžkopádného ovládání,“ řekl Adam Bager, prezident a zakladatel, LLP Group. „Při vývoji nového produktu probíhala úzká spolupráce s klienty s cílem zabudovat do něj osvědčené bankovní praktiky, které vyhoví specifickým nárokům bankovních obchodníků a pracovníkům v oblasti marketingu i služeb. Řešení Pivotal je ekonomické, vyznačuje se rychlou implementací a přitom zůstává vysoce flexibilním produktem, který se přizpůsobí obchodním a technickým potřebám každého bankovního ústavu.“

Zkušenosti z praxe
Řešení Pivotal CRM využívá např. společnost Dresdner RCM Global Investors, divize Dresdner Bank pro správu majetku, nebo přední francouzská banka Banque Entenial.

Přínosy zavedení tohoto řešení dokazuje také příklad společnosti Allied Capital, která se zaměřuje na finance v oblasti komerčních nemovitostí a poskytovaní malých půjček. Ta ušetřila zavedením Pivotal CRM až 50 % času stráveného na rozesílání informací jednotlivým klientům. To vše díky centralizovaní všech zákaznických dat a jednotnému pohledu na své klienty.

Zvýšení efektivity prodeje po zavedení Pivotal CRM potvrzuje i společnost RBC Capital Markets, jejíž obchodní tým zvýšil efektivnost prodeje o 20-30 %. Celková produktivita firmy stoupla, díky cílenému, rychlému a přesně načasovanému poskytovaní informací, o 25 %. Investice do řešení Pivotal CRM se tak společnosti vrátila už během 2 měsíců.

Hlavní výhody nového řešení:

  • Bankéři mohou díky pružnému relačnímu modelu v Pivotalu sledovat všechny možné typy zákaznických vztahů uvnitř finanční instituce i mezi jednotlivými klienty.
  • Řešení Pivotal poskytuje nástroje pro stanovení profilu zákazníka v celkovém pohledu včetně detailních informací o preferencích, úvěrové historii, hodnocení rentability, portfolií peněžních účtů, aktiv i účtů u konkurenčních ústavů. Umožňuje pracovníkům banky mít okamžitý přehled o všech produktech a službách, jichž klient v rámci banky využívá. Takovýto konsolidovaný přehled zajišťuje bankéři hladké řízení zákaznických vztahů z jediného rozhraní s intuitivním ovládáním.
  • Nabízí snadno ovladatelný diář/plán akcí, který se vytváří automaticky podle specifických potřeb každého klienta, jeho finanční situace nebo podle fáze vývoje, ve kterém se klient nachází. Bankéři tak poskytuje kroky a postupy k rychlému a proaktivnímu rozpoznání příležitostí, nabídce dalších nebo jiných služeb (up-sell, cross-sell) a tím zvyšuje příjmy od zákazníka. Aktivity generované akčními plány lze snadno a hladce synchronizovat s aplikací Microsoft Outlook nebo Lotus Notes.
  • Umožňuje flexibilní tvorbu nabídek, díky nimž mohou produktoví manažeři vytvářet nové finanční produkty včetně využití variabilních úrokových sazeb, poplatků za služby a platebních podmínek. Produkty lze snadno upravovat podle individuálních potřeb jednotlivých zákazníků.
  • Funkce týmového plánování schůzek se zákazníky dává bankéřům rychlý a přehledný plánovací nástroj např. pro přezkoumání investic. Do plánu lze snadno zavést činnosti dalších členů týmu v souvislosti s klientským účtem a zajistit tak poskytování personalizovaných a konzistentních služeb.
  • Pivotal umožňuje dynamické sestavování dokumentů, jež automaticky generuje kontrakty a finanční dohody ve formátu PDF, které mohou být zákazníkovy automaticky rozeslány emailem, pokud klient nemá čas banku navštívit.

Zdroj: LPP Group

Čtěte také