CRM

SAS vykazuje růst navzdory stagnaci trhu

Společnost SAS Institute, lídr v oblasti business intelligence a integrovaných datových skladů, oznámila lokální a celosvětové výsledky svého hospodaření za rok 2002. Výnosy české pobočky SAS z prodeje softwarových licencí vzrostly v loňském roce o 38 % oproti roku 2001. Celosvětové příjmy společnosti dosáhly 1,18 miliard USD, což představuje 4,4% nárůst oproti předcházejícímu roku. Na tomto pozitivním výsledku se výrazně podílely úspěchy v oblastech analytického CRM a řízení rizik.

„I přes pokračující stagnaci celosvětového trhu IT se nám daří získávat nové zákazníky a upevňovat naši pozici na lokálním trhu,“ říká Zdeněk Panec, ředitel SAS Institute ČR. „Důvodem tohoto úspěchu je schopnost naplňovat potřeby našich zákazníků a nabízet jim taková řešení, která jim umožní rozvíjet jejich vlastní podnikání. Ať už se jedná o systémy pro řízení vztahů pro zákazníky, pro řízení rizik nebo pro finanční výkaznictví, vždy se snažíme nabídnout řešení, které je sice postavené na standardních technologiích, ale přizpůsobené na míru konkrétnímu klientovi.“

V loňském roce zaznamenal SAS největší úspěchy v prodeji řešení v oblasti analytického CRM a aplikací pro řízení rizik. I díky tomu se mu podařilo zvýšit prodej softwarových licencí o zmíněných 38 % oproti roku 2001. Mezi nově získané zákazníky patří například společnosti Česká spořitelna, Česká podnikatelská pojišťovna, eBanka, HVB nebo Západočeská energetika.

„V současné době se organizace ve všech odvětvích soustřeďují na identifikaci ziskových segmentů svých zákazníků a profilaci jednotlivých skupin klientů. V segmentu bankovnictví a finančních služeb je klíčovou oblastí řízení rizik a odhalování podvodů,“ říká Zdeněk Panec. „SAS nabízí svým klientům prověřená řešení založená na vlastních technologiích a dlouholeté zkušenosti získané za více než 25 let při nasazování těchto řešení u předních světových firem ze všech odvětví.“

Celosvětové výsledky
Celosvětové příjmy společnosti SAS dosáhly v loňském roce 1,18 miliard USD při meziročním nárůstu o 4,4 %, což znamená pokračování nepřetržitého růstu příjmů po dobu 26 let od založení firmy. Hodnoceno podle příjmů za softwarové licence se SAS stal pátým největším nezávislým dodavatelem podnikového softwaru na světě. Z geografického hlediska se na celkových příjmech podílela 49 % Amerika, region EMEA činil 42 % a Asie a Pacifik dohromady 9 %. Rozdělení příjmů podle odvětví odpovídá odvětvovému zaměření SASu, s největším nárůstem (25 %) v oblasti finančních služeb/bankovnictví a 7 % v oblasti pojišťovnictví. CRM řešení se podílela na celkových příjmech 17 % (200 milionů USD) a analytické aplikace téměř 25 % (293 milionů USD). SAS v minulém roce získal celosvětově více než 1100 nových klientů, i přes stagnaci trhu rozšířil řady svých zaměstnanců o 6 % a investoval 25 % příjmů do výzkumu a vývoje nových řešení. V letošním roce hodlá dále rozšiřovat svou nabídku v oblasti řešení pro řízení rizik a CRM řešení, se zaměřením na automatizaci komplexních procesů, jako je např. optimalizace nabídek (výběr nejvhodnější nabídky pro zákazníky v rámci daných omezení, jako jsou dostupné distribuční kanály, rozpočet kampaně nebo předpokládaný zisk).

Čtěte také