Public relations

Asociace Public Relations Agentur zveřejnila hodinové sazby

Asociace Public Relations Agentur (APRA) poprvé v historii zveřejnila výsledky oborového průzkumu zaměřeného na hodnotu obvykle účtovaných hodinových sazeb.

Jak uvádí předseda Výkonné rady APRA Jiří Hrabovský, ceny uváděné jednotlivými agenturami se přirozeně liší. „Pohybujeme se na volném trhu a ctíme svobodné podnikání. Nesnažíme se diktovat jednotné ceny, které by klienti museli respektovat. Proto se mezi dolními a horními extrémy v našem průzkumu objevují v některých případech značné rozdíly. PR agentura je podnik jako každý jiný – podniká za účelem dosažení zisku. Kdo přesvědčí klienta, že ovládá řemeslo lépe než konkurence a že by měl dostat vyšší honorář, nechť je úspěšnější než ten, kdo to nedokáže. Obchodní zdatnost musí být ovšem podložena zdatností odbornou, to znamená za vyšší cenu skutečně lepší služby. Zda tomu tak je, musí posoudit naši klienti – jen oni mohou vyhodnotit, zda za svoje peníze opravdu dostávají odpovídající know-how, zkušenost, kvalitu a výsledky. Zda nemohli to, co potřebují, pořídit levněji, anebo na druhé straně, zda hledáním nejlevnější nabídky a šetřením na PR službách nakonec nezůstali někde v půli cesty ke svým komunikačním cílům. Správným hodnocením a oceněním našich služeb mohou sami přispívat ke kultivaci trhu včetně cenotvorby“, dodává Hrabovský.

Hodnota horního extrému hodinové sazby pro pozici ředitele společnosti dosáhla v tomto průzkumu 8 500 Kč, nejnižší uvedená sazba je 3 500 Kč. Všechny částky jsou bez DPH.

U pozice „manažer zakázek“ (account manager) byly tyto hodnoty v rozmezí od 4 500 Kč po 1 600 Kč, u „ředitelů zakázek“ (account director) se pohybují od 6 400 Kč do 2 130 Kč.

“Výsledky výzkumu by měly klientům posloužit jako orientační barometr. Přinášejí informaci o tom, jakých hodnot mohou dosahovat hodinové sazby v oblasti Public Relations“, dodává Václav Pavelka, člen Výkonné rady APRA odpovědný za organizaci a vyhodnocování oborových průzkumů. Zároveň upozorňuje na klíčové zásady, podle nichž agentury obvykle určují hodinové sazby svých zaměstnanců a konzultantů:

  • Hodinová sazba za služby Public Relations reprezentuje veškerou reálnou i přidanou hodnotu, kterou pracovník v určité pozici dává klientům. Zahrnuje nejen jeho rutinní činnost a organizační schopnost, ale i zkušenost, know-how, kontakty, tvořivost, nápaditost, a dále praktické aspekty jako jsou třeba časová flexibilita a dosažitelnost.
  • Hodinové sazby tvoří podstatu honorářů, které následně pokrývají náklady agentur na platy konzultantů a dalších zaměstnanců, jejich průběžné vzdělávání, sledování nových trendů a informací, výdaje za kvalitní informační a komunikační technologie a mnohé další náklady spojené s chodem agentur působících na vysoce konkurenčním trhu.
  • Cena za PR služby je rozdílná podle širokého spektra služeb, které jsou poskytovány klientům na základě jejich individuálních požadavků a potřeb.
  • Jiné ceny jsou u služeb s vysokou přidanou hodnotu, jako je například strategické poradenství, komunikace společností v období krize, komunikace při řešení sporných otázek. Naproti tomu ceny služeb založených na logistice a produkci mohou díky dobré organizaci práce a dalším faktorům dosahovat relativně nižších hodnot.
  • Rozdíly v extrémech vyplývají i z toho, že služby v oblasti Public Relations jsou tvořeny na jedné straně vysoce odbornými službami, na straně druhé agentury poskytují produkčně-organizační servis s nižšími hodinovými sazbami.

Popis hodnocených pozic:

Ředitel společnosti (Managing Director)
Ředitel zakázek (Account Director)
Podílí se na získávání zakázek, je odpovědný za konzultace a strategie pro klienta, řídí nejméně jednoho Manažera zakázek, řídí práci pro zákazníka, řídí Asistenty zakázek.
Manažer zakázek (Account Manager)
Řídí práci pro nejméně jednoho zákazníka, reprezentuje agenturu vůči zákazníkovi, řídí Asistenty zakázek.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *