Public relations

APRA změní stanovy

Ve čtvrtek 25.9. proběhlo Generální shromáždění Asociace Public Relations Agentur (APRA), které mimo jiné avizovalo změnu stanov profesního sdružení, účastníci také zvolili nového člena Výkonné rady za odstupujícího Michala Donatha, a to Zdeňku Kuhnovou z agentury Impact. Nejvyšší orgán APRA zvolil i novou Smírčí komisi ve složení Martin Doležal (ExMise PR), Aleš Langr (AMI Communications), Soňa Podušková (S9Company), Borek Severa (Media Trust Communications) a Petr Stoklasa (Weber Shandwick). Setkání členských agentur zároveň informovalo o přípravě odborné konference na téma jak se dělá PR ve světě.

Plánovaná změna Stanov vychází z úspěšně vrcholícího procesu certifikace řádných členských agentur a z problematiky spojené se Sarbanes Oxley Act. Na základě ukončení povinné certifikace pro řádné agentury Asociace do konce roku 2003 bude členská základna APRA složena z certifikovaných a necertifikovaných agentur. Certifikované agentury mají právo používat logo Consultancy Management Standard a využívat informaci o své certifikaci v rámci obchodního styku. V důsledku působnosti nového zákona Sarbanes Oxley Act existuje reálný předpoklad, že PR agentury patřící k nadnárodním sítím nebudou moci uvádět své Incom Fee, a tím bude ohrožena možnost sestavit žebříček TOP 10 v plném rozsahu. Celou problematiku bude APRA koordinovat s nadnárodním sdružením ICCO, jehož je členem.

Konference na téma jak se dělá PR ve světě bude připravena ve spolupráci s PR Klubem na jaro příštího roku. Jednodenního odborného setkání se zúčastní např. Adrian Wheeler, Chairman GCI Europe, odpolední workshopy povedou čeští odborníci, např. Ladislav Trpák, Michal Zálešák a Jan Kubalík. Očekává se, že se konference zúčastní i delegáti z okolních zemí přistupujících k EU. Generální shromáždění také schválilo pokračování projektu Akademie PR a výuku předmětu Public Relations v rámci vedlejší specializace Komerční komunikace na VŠE Praha.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *