Public relations

APRA schválila nové Stanovy a ukončila první fázi certifikace

Asociace Public Relations Agentur (APRA) na svém prosincovém zasedání schválila nové Stanovy. Stávající dva typy členství – řádné a přidružené – změnila na jediný statut platný pro všechny členy asociace. Zároveň oznámila ukončení první vlny certifikace, v jejímž rámci úspěšně završilo certifikační proces 10 agentur, tj. 65 % řádných členů APRA, pro něž to byla povinná podmínka členství.

„APRA přistoupila ke změně Stanov především z důvodu větší otevřenosti a liberálního přístupu vůči přidruženým členům a celkově vůči celému trhu PR“, uvedl Jiří Hrabovský, předseda Výkonné rady APRA. „Dalším důvodem změny je povinná certifikace všech členských agentur do 24 měsíců od jejich vstupu do APRA. Tato podmínka platí i ve vztahu k členům, kteří měli dříve statut přidruženého členství“, dodal Jiří Hrabovský. Ze stanov byla také vypuštěna podmínka minimálního ročního income fee, která se ukázala jako významná překážka pro členství mimopražských agentur. „Asociace dala tímto svým postojem jasně najevo, že její dveře jsou otevřeny všem zájemcům o členství, kteří dělají PR profesi poctivě“, řekl Jiří Hrabovský.

Další důvody, které vedly asociaci ke změně stanov, je změna etického standardu platného pro členy ICCO (International Communications Consutancy Organisation). Od počátku nového roku vstupuje v rámci APRA v platnost Stockholmská charta, která nahrazuje Římskou chartu po více jak 15 letech. Stockholmská charta udává profesní standardy pro agentury působící v oblasti PR. Podle podmínek ICCO charta nepopisuje způsob, jakým dnes PR agentury pracují, ani se nezabývá všemi situacemi, jež mohou nastat. Je závazná pouze v míře, v jaké to odpovídá zdravému rozumu, nicméně obsahuje popis chování a jednání, jaké se očekává od členských agentur ICCO.

V neposlední řadě dochází ke změně stanov v důsledku působení amerického zákona Sarbanes Oxley Act, který nadnárodním členským agenturám APRA znemožňuje zveřejnit roční income fee a billing. Podmínka povinného zveřejnění dosažených výsledků agentur byla z nových stanov vypuštěna. “V důsledku této nové situace nemáme možnost vytvářet žádné trendy, které by nám dávaly přehled o vývoji oboru. Svůj postoj koordinujeme s ICCO, které se touto situací zabývá celosvětově”, řekl Jiří Hrabovský.

Důležitým bodem programu zasedání byla i certifikace systémů řízení agentur podle normy CMS (Consultancy Management Standard). Dosud certifikát získalo 10 členů APRA (AC&C Public Relations; AMI Communications; B.I.G. Prague; Donath-Burson-Marsteller; Eklektik Communications; Ewing Public Relations; ExMise Public Relations; GCI Praha; Impact PR&Consultancy; Ogilvy Public Relations) „Česká republika patří mezi první tři země na světě, kde byl zaveden systém hodnocení kvality řízení PR agentur. Od letošního roku se CMS, který je určitou obdobou norem ISO 9000, stal celosvětovým standardem pro trh PR služeb,“ říká Václav Pavelka, člen Výkonné rady APRA odpovědný za zavádění systémů řízení kvality. Představitelé certifikovaných agentur se shodli na tom, že audit řízení firmy je přínosem a pomohl identifikovat rezervy a možnosti zlepšení. „Nyní je naším úkolem vysvětlit klientům, co přesně certifikát CMS o PR agentuře vypovídá a proč je pro ně výhodné vybírat partnery právě z okruhu certifikovaných firem“, dodává Pavelka.

– pk –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!