Teorie marketingu

Minutová prezentace Vaší firmy – první krok k získání zákazníka

Jste připraveni na situaci, že budete chtít představit Vaši firmu a zaujmout zajímavého potenciálního zákazníka nebo obchodního partnera během velice krátkého času? Určitě se v takovéto situaci můžete nejednou ocitnout – na nejrůznějších společenských či obchodních setkáních, konferencích, prezentacích nebo veletrzích. Budete představeni někomu, kdo by se mohl stát Vaším zajímavým zákazníkem a bude pouze na Vás, jak během jedné minuty Vašeho společníka zaujmete pro budoucí spolupráci.

Možná dostanete přímou otázku, čím se Vaše firma zabývá? Budete schopni přesně a rychle odpovědět a zaujmout přitom Váš protějšek? Stejně jako v jiných oblastech i zde platí, že štěstěna přeje připraveným…

Takže jak na to? Během minutové prezentace nemůžete hovořit o všem, omezte se proto na to nejdůležitější a nejzajímavější sdělení. Připravte si proto 3 klíčové věty představující Vaši firmu:

1. Charakterizujte, čím se Vaše firma zabývá.
2. Popište, kdo jsou Vaši zákazníci a jaké hlavní výhody jim Vaše produkty či služby poskytují. Vašemu protějšku tak dáte signál, že je Vaše nabídka nabídka zajímavá i pro něj.
3. Zvyšte důvěryhodnost Vašeho sdělení – odkazem na počet let v businessu, profesní praxi, garance, certifikace apod.

Příklad, jak by mohla vypadat má osobní minutová prezentace:
1. Pracuji jako nezávislý marketingový konzultant a poskytuji firmám poradenské a konzultační služby v oblasti marketingu.
2. Mými zákazníky jsou zejména malé a střední firmy, kterým spolupráce se mnou přináší možnost realizovat efektivně jejich marketing, nacházet nové obchodní příležitosti a správné zákazníky a v konečném důsledku tak dosahovat vyšších zisků.
3. Znám dobře problematiku marketingu malých a středních firem, jelikož se této oblasti věnuji již více než 8 let.

Během setkání využijte maximálně krátký čas, který máte k dispozici. Nezahajujte nezávaznou konverzaci na téma počasí, politika nebo krásné ženy, ale snažte se co nejrychleji v několika větách představit Vaši firmu – například během výměny vizitek. Na akcích se snažte hovořit s mnoha lidmi a získat maximální počet nových kontaktů.

Projeví-li Váš protějšek během rozhovoru zájem o Vaši firmu a její nabídku, máte napůl vyhráno! Tento člověk má pravděpodobně reálný problém, který byste mu možná mohli pomoci vyřešit. Snažte se proto zjistit, čeho se jeho problém týká, a nabídněte mu řešení. Koncentrujte se plně na řešení jeho problému – ikdyž máte v záloze mnohé další zajímavé produkty, pro potencionálního zákazníka nejsou v této chvíli zajímavé! Prodat někomu řešení jeho problému je mnohonásobně jednodušší než prodat mu sebezajímavější produkt.

Mnohem častější však bude zřejmě situace, kdy Vás Váš společník zdvořile vyslechne, ale konkrétní zájem o Vaši nabídku neprojeví. Zkuste se jej proto během rozhovoru přímo zeptat, zda je Vaše nabídka pro něj zajímavá. Pokud ano – můžete stavět na řešení jeho „problému“ obdobně, jako v předchozím případě. A pokud ne – nic není ještě ztraceno.

Ať jste již během rozhovoru získali zájemce o Vaše služby a produkty či nikoli, je potřeba na Vašem novém cenném kontaktu dále pracovat a rozvíjet jej – jen tak jej můžete proměnit v nového zákazníka. Vhodnými prostředky jsou následné zaslání obchodního dopisu, informační brožury, obchodní telefonát, žádost o schůzku. Získání nového zákazníka je mnohdy dlouhodobý proces a Vaše minutová prezentace byla jeho prvním, úspěšným krokem.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!