On-line

Online marketing v době koronavirové krize? Zájem je o tvorbu webů, méně vyhledávaná jsou školení

Na vyhledávání klíčových výrazů v oblasti online marketingu se v březnu krize v souvislosti s koronavirem zásadně nepodepsala. Vyplývá to z průzkumu společnosti WebMedea Services, který vychází z analýzy četnosti klíčových slov pro jednotlivé segmenty online marketingu, zadávaných do internetových vyhledávačů. 

Ukazuje se, že opatření spojená s pandemií nového typu koronaviru do vyhledávání služeb online marketingu výrazněji nezasáhla. V měsíci březnu byly služby v oblasti online marketingu vyhledávány standardně, nenastal výrazný propad ani nárůst. Největší zájem byl o tvorbu webů, marketingové služby obecně a SEO (Search engine optimalization – optimalizace pro vyhledávače).

„Obecně zaznamenáváme zvýšenou poptávku po marketingu. V porovnání s předchozími měsíci sice lidé od zavedení vládních opatření neřešili tolik výkonnostní kampaně, ale nyní se k nim opět vrací. Hodně poptávané je zpracovávání strategií a tvorba webových stránek. Usuzuji, že se tak děje proto, že lidé měli čas se trochu zastavit a rozmyslet strategie, zároveň si uvědomují možnou recesi a to, že marketingem se budou muset zabývat mnohem více než předtím,“ popisuje aktuální vývoj poptávky Jan Skovajsa, spolumajitel a CEO firmy myTimi, nabízející marketingové služby formou crowdsourcingu.


Z Grafu 1 je patrné že vyhledávání marketingových služeb není koronavirovou pandemií poznamenáno. Tradičně nejslabšími měsíci zůstávají prosinec a listopad, kdy marketingové kampaně vrcholí a firmy se méně pouštějí do změn.

Ukazuje se, že pokles zaznamenalo vyhledávání tvorby videí, která byla pochopitelně narušena karanténními opatřeními. Marketingové služby v obecném slova smyslu byly v březnu 2020 vyhledávány oproti ročnímu průměru spíše více. „Předpokládáme, že zájem o marketingové služby bude nyní více stoupat. Zároveň však bude mnoho firem více šetřit, a to i v této oblasti, takže budou firmy místo vlastních marketingových aktivit mnoho služeb outsourcovat,“ dodává Jan Skovajsa z myTimi.

„Primárně se v tomto období poptávka změnila – dlouhodobé strategie jsou v útlumu jak u nových, tak stávajících klientů, naproti tomu krátkodobé kampaně na nové produkty a iniciativy jsou poptávány ve velké míře. Tento přístup reflektuje nejistotu o vývoji trhu a snahu rychlého řešení vzniklých problémů, či využití nových obchodních příležitostí,“ popisuje situaci Daniel Blažek, Managing director digitální agentury BOLD INTERACTIVE.

I přes bohatou nabídku online kurzů není o školení velký zájem

Pokles je patrný v hledání marketingových školení napříč všemi oblastmi včetně PPC a sociálních sítí. Zde se poptávka nevzpamatovala ze sezónního prosincového propadu. I přes nárůst počtu webinářů a online kurzů v oblasti školení a kurzů drží prim renomované marketingové agentury, které kurzy pořádají offline. Pokles může být způsoben také nižší prioritou firem zajišťovat svým zaměstnancům školení v období nouzového stavu, kdy se mnoho z nich soustředí primárně na udržení chodu.

Lidé v březnu hledali práce a brigády

Nárůst vyhledávání byl podle WebMedea Services v březnu zaznamenán u nejrůznějších brigád či prací z domova v oblasti marketingu. To potvrzuje také Jan Skovajsa z myTimi: „Uchazečů o zaměstnání máme v tuto chvíli zhruba 2,5krát až 3krát více než je obvyklé,“ popisuje.

Pokles zaznamenává influencer marketing

I když mnoho lidí trávilo a v současných dnech stále tráví spoustu času na internetu a sociálních sítích, influencer marketing vlivem koronavirové krize spíše oslábl. Influenceři mají sice větší dosahy, jde však o oblast, kde mnoho firem udělalo škrty. „Mnoho firem zastavilo v současné době za účelem úspory i dlouhodobé spolupráce. Věříme však, že se situace brzy vrátí do normálu. Správně zvolený influencer totiž může mít vliv na spoustu potenciálních zákazníků firmy a tím oživit její business,“ popisuje Matěj Kretík, majitel Bookin Agency.

Čtěte také