Reklama

PwC spouští náborovou kampaň a cílí na mladou generaci

Poradenská společnost PwC spouští na českém trhu kampaň zaměřenou na budování employer brandu. Zaujmout má mladou generaci, především absolventy vysokých škol s ekonomickým zaměřením, a odlišit se od dosavadní komunikace konkurence v této oblasti.

„Hlavním cílem kampaně je nadchnout mladé talenty pro nastartování kariéry v auditorských službách a zároveň budovat společnosti PwC pověst atraktivního zaměstnavatele. I když náplň práce auditora může vypadat jednoduše, jde ve skutečnosti o práci s vysokými nároky, která má pro firmy významný finanční a společenský dopad. Nejsou to jen nějaké samoúčelné tabulky nebo analýzy dat,“ říká Michal Stránský, Audit Leader PwC Česká republika.

Právě s touto myšlenkou pracuje i strategie celé kampaně. „Mladí lidé dnes hledají primárně takové zaměstnání, které jim dovolí udržet si zdravý work life balance. Na základě výzkumu jsme ale zjistili, že příslušníci Generace Z jsou ochotni obětovat část svého volného času pro kariérní růst, pokud v zaměstnání mohou uplatnit svůj talent a tím vyniknout a zvýšit si sebedůvěru. Podmínkou pro to zároveň je, aby práce měla celospolečenský význam v oblasti udržitelnosti a pomáhala řešit důležité společenské otázky. Proto jsme strategii postavili na myšlence, že práce auditora má vysoké cíle a nemusí být pro každého,“ říká Tomáš Sýkora, Head of Strategy, VMLY&R.

Středobodem kampaně je kariérní web VerimSiNaPwC.cz, na kterém je umístěný i video spot. Web představuje blíže náplň práce auditorů a obsahuje kromě informací k výběrovým řízením i aktuálně otevřené pracovní pozice. V rámci kampaně vzniklo šest klíčových vizuálů, které typograficky zvýrazňují klíčová slova fungující jako asociace na práci auditora, ale doplňují k němu širší kontext i reálný význam. Kampaň se od 13. února objevuje v tištěných médiích, na venkovních plochách v Praze, Brně a Ostravě včetně vnitřních reklamních ploch na univerzitách. Kromě toho kampaň poběží i na sociálních sítích.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!