Média

Soutěž Časopis roku vyhlásila své vítěze

Výsledky 11. ročníku soutěže Časopis roku za rok 2014 byly vyhlášeny Sekcí časopisů Unie vydavatelů včera, ve čtvrtek 16. dubna 2015. Soutěž v letošním roce proběhla v celkem osmi kategoriích a přihlásilo se do ní 42 titulů a 11 obálek.

Soutěž Časopis roku je pořádána Sekcí časopisů Unie vydavatelů již od roku 2004 a v letošním roce proto proběhl již jedenáctý ročník. Za dobu své existence prošla soutěž několika významnými změnami, kdy došlo k rozšíření či redukci počtu soutěžních kategorií i úpravám pravidel účasti a hodnocení přihlášených časopisů.

Pro tento ročník vyhlásila Unie vydavatelů novou kategorii, pod názvem „Objev roku“, do které se mohly přihlásit všechny tituly, všech vydavatelství, u kterých byly splněna pouze jediná podmínka, a to zahájit vydávání v roce 2014. Nové objevy byly odbornou porotou hodnoceny podle jejich kvality, jedinečnosti, přehlednosti, designu, inovativnosti a jejich přínosu k oživení českého časopiseckého trhu.

I v prvních pěti klasických kategoriích, řazených podle prodaného nákladu, došlo k několika změnám. Přihlášené časopisy byly hodnoceny i nadále podle celkového indexu meziročního vývoje základních ukazatelů, ale odborná porota v letošním roce jednotlivé soutěžní časopisy hodnotila podle sedmi kritérií. V nich ocenila nejen obsahovou a grafickou podobu časopisů, ale i to, jaká je jejich celková úspěšnost na trhu, jak odpovídají současným trendům, jak vycházejí vstříc inzerentům, jaká je úroveň jejich distribuce pomocí digitálních kanálů či jaká byla marketingová podpora, prováděna jejich vydavatelskými domy.

Jedním z hlavních cílů soutěže Časopis roku je ocenit ty, kteří se na výrobě přihlášených titulů podílejí. Jsou to nejen redakční pracovníci, fotografové nebo grafici, ale i management jednotlivých vydavatelství, který jim k této práci vytváří, i v této pro tištěná média obtížné době, co nejlepší podmínky.

Druhým, neméně důležitým důvodem ke konání soutěže tohoto typu je pomoc zadavatelům reklamy, mediálním agenturám i dalším subjektům působícím na mediálním trhu, v orientaci mezi širokou nabídkou titulů, a také příležitost jim ukázat, že tištěné časopisy jsou stále živým a přitažlivým formátem, který může být velmi efektivním nosičem komerčního obsahu.

S tím, kdo získal titul Časopis roku 2014 v jednotlivých kategoriích, se mohli seznámit účastníci slavnostního večera v klubu SaSaZu.
Také v letošním ročníku se již poosmé na soutěži podílel dlouholetý hlavní partner, kterým je První novinová společnost, a. s. a mediální partneři FTV Prima, zpravodajský portál ČTK – České noviny a MediaGuru.cz. Pozornost si pro jednotlivé výherce připravila společnost AVON a poukázky na thajskou masáž pro šéfredaktory vítězných titulů věnovala společnost Thajský ráj.

Titul Časopis roku 2014 byl letos udělen těmto titulům:

I. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem nad 100 000 ks
TV MAX, vydavatel BAUER MEDIA v.o.s.
II. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 50 000 do 100 000 ks
MARIANNE, vydavatel BURDA Praha, spol. s r. o.
III. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 25 000 do 50 000 ks
F.O.O.D., vydavatel Mladá fronta a.s.
IV. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem od 15 000 do 25 000 ks
MARIE CLAIRE, vydavatel BURDA Praha, spol. s r. o.
V. kategorie – Časopisy s prodaným nákladem pod 15 000 ks
KONDICE, vydavatel Astrosat Media s. r. o.
VI. kategorie – Hvězda roku 2014
MARIE CLAIRE, vydavatel BURDA Praha, spol. s r. o.
VII. kategorie – Objev roku 2014
REPORTÉR, vydavatel Reportér magazín s. r. o.
VIII. kategorie – Obálka roku 2014
FORBES č. 4/2014, vydavatel MediaRey, SE

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!