Média

Unie vydavatelů pořádá na konferenci Forum Media 2014 programový blok

Unie vydavatelů, která je stejně jako v minulých letech i v tomto ročníku mediální konference Forum Media jejím odborným partnerem pořádá v rámci jejího programu programový blok zaměřený na výzkum tiskového trhu.

Účastníkům budou představeny roční výsledky výzkumu efektivity inzerce a návratnosti inzertních investic StarchMetrix realizovaného pro Sekci časopisů Unie vydavatelů agenturou GfK Czech podle mezinárodně aplikované metodiky v období od září 2013 do srpna 2014. Souhrnné výsledky této etapy realizace StarchMerixu, které se zúčastnil 76 titulů časopisů, ukazují množství zajímavých informací o vnímání inzerce v tisku, zejména pokud o ukazatele zaznamenání, ztotožnění se značkou, vyvolané akce či například efektivitu různých reklamních pozic a formátů, a to i v rámci jednotlivých žánrových skupin titulů nebo komoditních skupin časopis a podobně.

Součástí bude také seznámení s novými možnostmi, které výzkum poskytuje zadavatelům inzerce a mediálním agenturám pro hodnocení úspěšnosti jednotlivých tiskových reklamních kampaní. Vydavatelé od výzkumu očekávají, posílení prestiže tiskové reklamy u zadavatelů a agentur volající po podrobnějších datech o zásahu a účinnosti tiskové inzerce, neboť tato data některé konkurenční mediatypy, zejména televize a internet poskytují.

V další části seznámí účastníky Tomáš Tkačík s nejnovějšími a nejzajímavějšími výzkumnými projekty zaměřenými na získávání dat o tiskových titulech a dalších formách vydavateli poskytovaného obsahu s cílem prezentovat sílu a efektivitu periodik, jež jsou realizovány v různých částech světa. Výzkumy byly představeny a diskutovány na červnovém celosvětovém setkání časopiseckých výzkumníků FIPP Research Forum 2014 v Hamburku, které každoročně pořádá světová organizace vydavatelů časopisů.

Na závěr programu bloku proběhne panelová diskuse, které se zúčastní zástupci agentury GfK Dušan Očkaik a Jiří Nosek, za Unii vydavatelů Tomáš Tkačík předseda představenstva Sekce časopisů Unie vydavatelů a generální ředitel vydavatelství Business Media CZ a zástupci inzerentů Zbyněk Gabriel (Česká spořitelna) a mediálních agentur Renáta Rosendorfská (Mediaedge:cia).

Blok „Tisk poskytuje zadavatelům a agenturám více dat“ proběhne na konferenci 5. listopadu 2014 od 14.30 do 15.30 hodin v Sále média. Jako tradičně se v závěru panelu uskuteční losování vizitek účastníků panelu o zajímavé ceny.

Čtěte také