Marketing

Telemarketing je vopruz

Dnes a denně jsme otravováni nevyžádanými telefonáty. Nejčastěji volají firmy nabízející investice, banky výhodné úvěry, dodavatelé energií nejnižší ceny na trhu nebo prodejci pojištění úplně nejlevnější povinné ručení. Někdo by tomu mohl říkat telemarketing, ale já se spíše ztotožňuji s teenagery. Ti mají pro podobné jednání výstižný výraz: vopruz.

Možná bychom ale mohli takovému masivnímu volání říkat telefonický spam. Spam všichni známe, máme jej každý den v emailové poště. Někdo více, někdo méně. To záleží na technických znalostech a také na tom, u koho jsme si emailovou schránku zřídili.

Wikipedie definuje spam jako nevyžádané sdělení masově šířené internetem. Jde především o různá obchodní sdělení nebo reklamu. Šíří se nejen prostřednictvím emailu, ale spam najdeme také v diskusích, konferencích nebo na sociálních sítích. Ale co obchodní sdělení šířené prostřednictvím mobilních telefonů? O tom se, bohužel, nezmiňuje ani Wikipedie, ani zákon 480/200 Sb., tj. zákon o některých službách informační společnosti, který měl učinit přítrž spamu v České republice. Přitom počet firem uchylujících se k této formě marketingové komunikace roste, stejně jako počet lidí takto zasažených.

Telefonické nabídky jsou otravné. Nejen svým obsahem, kdy několikrát po sobě slyšíme stejné nesmysly, že právě teď je nejlepší koupit zlato, stříbro, drahé kamení nebo naopak prodat zlato, stříbro, drahé kamení. Někteří lidé mají nedostatek odvahy odkázat tyto spamery do patřičných mezí, a tak se s nimi dlouhé minuty baví. O ničem. Přitom účinnost těchto telefonátů je pochybná. Ano, zlomek lidi to přesvědčí, většina to zapomene okamžitě po ukončení hovoru a u některých to vyvolá averzi hraničící s nenávistí. Ti si to budou pamatovat nejdéle. Obzvlášť, když zazvoní telefon v sobotu přesně v poledne (což začíná být asi in).

Kde ale berou firmy pro tyto nevyžádané telefonáty kontakty? Především mají neuvěřitelný nepořádek (slabé slovo) v databázích. Běžně se stává, že stejná firma několikrát za sebou kontaktuje zákazníka, který ji vždy dá jasně najevo svůj nezájem. Buď tedy volající neumí psát, a tudíž neumí zadat údaje do databáze, nebo jsou to osoby mdlého rozumu a domnívají se, že opakovaným otravováním něčeho dosáhnou. Toto však pravděpodobně není příčina rozmáhajícího se telefonního spamu. Možná bychom měli spíše hledat důvody v ukradených databázích nebo dokonce v podvodném prodeji velkých databází spamujícím firmám.

Myslím, že je načase, aby se s tímto problémem začaly zabývat kompetentní orgány. Zatímco emailovém spamu se lze (téměř) vyhnout, telefonát přijmeme skoro pokaždé. Co kdyby to bylo něco důležitého, že?

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!