Komunikace

Univerzita Karlova a AMI Communications připravují doporučení pro krizovou komunikaci státu

Institut politologických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy zvítězil v grantovém řízení Ministerstva vnitra na realizaci projektu „Připravenost státu na krizovou strategickou komunikaci: Poučení z COVID-19“.

Partnerem projektu je soukromá agentura AMI Communications, kterou zastupuje její partner Jan Kučmáš, specialista na krizovou komunikaci.

Společnými silami zanalyzují dosavadní komunikaci státu a následně navrhnou pravidla krizové komunikace pro budoucí možné krize.

Projekt „Připravenost státu na krizovou strategickou komunikaci: Poučení z COVID-19“ bude trvat celkem dva roky. V první fázi projektu podrobí naši odborníci hloubkové analýze krizovou komunikaci vlády během pandemie. Cílem je zmapovat vnitřní procesy předávání informací ve vládní struktuře, komunikaci vlády směrem ven a její odraz v médiích, tuto část má na starosti výzkumný tým, jenž se skládá z představitelů Institutu politologických studií Univerzity Karlovy.

Ve druhé fázi projektu vědecký tým FSV UK a experti AMI Communications připraví doporučení pro krizovou komunikaci státu v budoucích krizích. Vycházet bude jednak z úvodní analýzy procesů, vnější komunikace a jejích dopadů a jednak ze zkušeností ze soukromého sektoru. „Myslím, že pravidla krizové komunikace, krizové manuály a praktické zkušenosti ze soukromého sektoru mohou být přínosné pro stanovení doporučení krizové komunikace státu. Je mi ctí, že můžu osobně přispět k lepšímu zvládnutí příštích velkých krizí České republiky,“ vysvětluje přínos AMI Communications její partner a expert na krizovou komunikaci Jan Kučmáš.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!