Public relations

Zlatý středník prodlužuje termín podání přihlášek

Přesně o měsíc byla prodloužena možnost podání přihlášek do soutěže firemních médií tištěných i elektronických Zlatý středník, která letos vstoupila do svého 13. ročníku. Přihlašovatelé mohou svá média registrovat až do 15. února 2015.

Termín podání přihlášek byl prodloužen z rozhodnutí pořadatele soutěže, neziskového profesního sdružení PR Klub.

Důležitým ukazatelem pro přihlašovatele je nezávislost hodnocení v soutěži garantovaná porotci, mezi které patří výrazné osobnosti ze světa PR i médií. Podle pravidel rozhoduje v rámci jednotlivých kategorií vždy několik porotců a na jejich hlasy nemá vliv žádná další okolnost. Složení skupin porotců a jim přidělená periodika k hodnocení zároveň nejsou zveřejněna předem, aby i tímto bylo zamezeno ovlivňování.

„Jsme přesvědčeni, že Zlatý středník má být nejen soutěží profesní, ale i takovou, která reálně posune třeba i ty, kteří nemají na interní komunikaci tolik prostředků. Proto neziskové organizace, které svá periodika či publikace vyrábějí svépomocí, mají přihlášku do Zlatého středníku již tradičně zdarma. Vydavatelství inzertních novin ANNONCE a provozovatel portálu Annonce.cz věnuje až třem přihlášeným neziskovým organizacím inzertní prostor v hodnotě 100 000 Kč na komunikaci jejich projektů. V loňském roce tuto inzerci získal Český červený kříž na propagaci své aplikace První pomoc a Linka bezpečí, která bude upozorňovat na potřebu pravidelného dárcovství,“ uvádí Petr Langer, předseda PR Klubu s tím, že ostatní kategorie mají přihlášku zpoplatněnou.

Přihlašovatelé i letos po skončení soutěže obdrží od jednotlivých porot závěrečné hodnoticí listy se souhrnným stanoviskem k jejich publikaci včetně zdůvodnění o udělení či neudělení ceny. Členy porot jsou především profesionálové z oboru public relations, ale také grafici, novináři a lingvisti. Mezi porotci 13. ročníku jsou zástupci známých českých PR agentur, tiskoví mluvčí a PR pracovníci významných českých firem, stejně jako zástupci především oborově orientovaných médií či vydavatelských domů.

Profesní soutěž Zlatý středník hodnotí firemní periodická i neperiodická média určená k reprezentaci společnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Dále hodnotí i původní české texty a PR texty otištěné ve firemních tiskovinách či ve veřejných médiích. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve středu 22. dubna 2015 v Autoklubu ČR v Praze. Moderátorkou večera bude opět Ester Kočičková.

Čtěte také