Výzkum trhu

Do roku 2018 budou vlastnit chytrý telefon dvě třetiny lidí žijících v zemích s hlavními digitálními trhy

Podle zprávy New Media Forecasts, kterou vydala společnost ZenithOptimedia, bude do konce roku 2018 66,5 % lidí, kteří žijí v zemích s klíčovými digitálními trhy, vlastnit chytrý telefon.

Ve 47 vedoucích zemích penetrace chytrých telefonů vzrostla v roce 2014 na 49,5 % ze 41,6 % v roce 2013 a letos dosáhne 55,7 %.

Čtvrté vydání zprávy New Media Forecasts, každoročně zpracovávané společností ZenithOptimedia, přináší obrázek současné situace digitálního marketingu ve 47 zemích světa a pokrývá témata, jako je přístup k internetu, spotřeba médií či chování na internetu. Zpráva také předpovídá nárůst připojení k internetu a vzestup technologií využívaných chytrými telefony a tablety.

Asie s Tichomořím a západní Evropa stojí v čele osvojování chytrých telefonů a tabletů
Procento osvojování chytrých telefonů je dnes nejvyšší v Asii a Tichomoří a v západní Evropě. Mediální agentura ZenithOptimedia očekává, že tyto regiony si udrží vedoucí pozici i v několika příštích letech. Ze 47 sledovaných trhů má nejvyšší úroveň penetrace chytrých telefonů Singapur, kde na konci roku 2014 dosahovala 89 %, a do roku 2018 toto procento vzroste na 97 %, jelikož tamní vláda nadále prosazuje svůj plán na všeobecný přístup k wi-fi. V těsném závěsu následuje Španělsko, kde byla v roce 2014 penetrace 86,7 %, a Irsko s 83 %. Další z první desítky hlavních trhů se nachází rovněž v Asii a Tichomoří a v západní Evropě: Jižní Korea, Norsko, Japonsko, Rakousko, Švédsko, Nizozemsko a Hongkong. Lze očekávat, že do roku 2018 se mezi prvních deset dostane Švýcarsko, Austrálie a Dánsko na úkor Japonska, Švédska a Nizozemska.

Roste také obliba tabletů: napříč 47 sledovanými zeměmi vzrostla penetrace z 5,3 % v roce 2012 na 14,8 % v roce 2014 a očekává se, že v roce 2018 dosáhne 19,8 %. V čele žebříčku trhů s největší penetrací tabletů se nachází Hongkong se 77 % v roce 2015, přičemž se očekává, že v roce 2018 vzroste na 91 %. Singapur, šampion v oblasti chytrých telefonů, se umístil na druhé příčce, pokud jde o penetraci tabletů, s 64% penetrací v roce 2014 a s očekávanými 82 % pro rok 2018. Nizozemsko pro oba roky zaujímá třetí místo a penetrace tabletů zde v daném období vzroste z 58,3 % na 75,0 %.

Nárůst počtu uživatelů internetu se zpomaluje
Nárůst celosvětového počtu uživatelů internetu se zpomaluje. ZenithOptimedia očekává, že ve 47 sledovaných zemích bude do konce roku 2015 1,9 miliardy uživatelů internetu, což představuje přibližně 60 % všech uživatelů internetu po celém světě. Je to zároveň o 3,9 % více než na konci loňského roku. Roční rychlost růstu se snížila ze 7,9 % v roce 2011, kdy na těchto trzích bylo 1,5 miliardy uživatelů internetu, a očekáváme, že do roku 2018 se tato rychlost sníží na 2,5 % a budou zde 2 miliardy uživatelů internetu.

Největším trhem z hlediska internetové penetrace je Jižní Korea, kde je internet od roku 2011 veřejně dostupný. V těsném závěsu ji následuje skupinka severoevropských trhů, jako je Dánsko (98% penetrace v roce 2014) a Nizozemsko (96,7 %), které mají relativně malé a technologicky zdatné populace. Celkem v sedmi ze sledovaných zemí přesahovala na konci roku 2014 penetrace internetu 90 %. Jedná se o už jmenovanou Jižní Koreu, Dánsko a Nizozemsko a také o Norsko, Švýcarsko, Finsko a Švédsko. Očekáváme, že do konce roku 2018 se bude více než 90% penetrace týkat 15 z námi sledovaných 47 trhů.

Jižní Korea zůstane i v roce 2018 vedoucím trhem, pokud jde o internetovou penetraci, a že mezi hlavních deset trhů se nově dostanou Argentina a Estonsko, které vytlačí Singapur a Irsko – trhy, jež se v roce 2014 nacházely na osmém a devátém místě.

„Rychlé šíření mobilních technologií proměňuje konzumaci médií a marketingovou komunikaci na celém světě,“ uvedl Jonathan Barnard, vedoucí předpovědí společnosti ZenithOptimedia. „Chytrý telefon nebo tablet je pro stále více lidí prvním místem, kde hledají informace nebo zábavu. Marketéři musí zaujmout přístup zaměřený v první řadě na mobilní zařízení, aby s těmito lidmi dokázali efektivně komunikovat.“

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!