Finance

Ve stanici metra Radlická vznikly díky iniciativě ERY vodicí linie pro nevidomé a slabozraké

Od poloviny října se mohou díky vodicím liniím ve stanici metra Radlická bezpečněji pohybovat nevidomí a slabozrací.

Mělké linky vyfrézované do podlahy slouží nevidomým jako praktické vodítko, které umožňuje jejich snadnou a hlavně bezpečnou orientaci na nástupišti. Projekt instalace vodicích linií v pražském metru vznikl za finanční podpory Ery jako iniciativa Business Leaders Fora a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

„Era chce být pro všechny, tedy i pro ty, kteří potřebují pomoc. Je pro nás důležité ulehčovat život znevýhodněným ve společnosti a vodicí linie jsou zcela jasným dokladem takové myšlenky. Na vznik těchto linií v místě, kde sídlí ústředí skupiny ČSOB, jsme přispěli částkou 151 tisíc korun, přičemž vlastní realizaci zajistil Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.Věříme, že nevidomým a slabozrakým zpřístupníme nejen pobočky Ery a ČSOB, ale také vstup do radlického údolí,“ říká Martin Kovář, ombudsman Poštovní spořitelny.

Samotné frézování umělých vodících linií zabralo v minulém týdnu realizátorům tři noční směny, kreslení a vyměřování se provádělo ještě za plného provozu metra. „Nově budované stanice metra jsou, podle stavebních předpisů postupně vstupujících v platnost, bezbariérově přístupné i zrakově znevýhodněným cestujícím. Několik nástupišť dříve vybudovaných bylo, laskavostí Dopravního podniku, výjimečně i za přispění sponzorů, dodatečně opatřeno umělými vodicími liniemi. V několika stanicích ale bílá hůl ještě žádnou oporu nenajde. Samostatný pohyb nevidomého po takovém nástupišti není bezpečný, tedy je vlastně nemožný. Náklady spojené s dodatečnou realizací umělých vodicích linií nejsou nijak závratné, ale Dopravní podnik takto specializované finanční prostředky nemá. Bezpečné a samostatné – tedy lidsky důstojné – využívání metra zrakově znevýhodněnými cestujícími má ještě mezeru. Ovšem díky dobré vůli se tyto mezery postupně daří zacelovat,“ dodává Viktor Dudr z Metodického centra pro odstraňování bariér SONS.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!